Ksiądz Bogusław Zeman dyrektorem Centrum Duchowości Rodziny Świętego Pawła

Przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła, ks.  Valdir José De Castro, za zgodą swojej rady obradującej w Rzymie w dniach 2-4 lipca 2018, nominował ks. Bogusława Zemana na Dyrektora Centrum Duchowości Rodziny Świętego Pawła na lata 2018-2021.

Centrum Duchowości, które ma swoją siedzibę w Rzymie, jest organizmem, z pomocą którego Przełożony generalny realizuje swoje zadanie animacji duchowej Zgromadzenia i promotora jedności Rodziny Świętego Pawła.

Zadaniem Centrum są działania mające na celu pogłębianie wiedzy o spuściźnie charyzmatycznej pozostawionej przez bł. Jakuba Alberionego, właściwe jej rozumienie i wykorzystywanie jako źródła inspiracji działalności apostolskiej oraz popularyzowanie wśród członków zgromadzenia, w Rodzinie Świętego Pawła i w Kościele.

Duchowość Rodziny Świętego Pawła opiera się na czci oddawanej Jezusowi Mistrzowi Drodze, Prawdzie i Życiu, kulcie Maryi Królowej Apostołów i św. Pawła Apostoła, jako wzorów świętości i apostolskiego zaangażowania.

Za: www.paulus.org.pl