Modlitwa w „duchu Asyżu” w kurii rzymskiej

W kurii generalnej zakonu braci mniejszych w Rzymie, 11 X 2011, w modlitwie braci w „duchu Asyżu” uczestniczyli franciszkanie świeccy, siostry zakonne i miejscowi wierzący w Chrystusa. Ich modlitwa o pokój była częścią programu przyjętego w kurii generalnej, by świętować 25. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój (Asyż, 27 X 1986). Jej treścią natomiast były trzy podstawowe elementy charyzmatu franciszkańskiego: sprawiedliwość, dialog, zachowanie integralności stworzenia. Modlący się wyrażali życzenie, by Duch Święty, który jest „Duchem Asyżu”, coraz więcej wzmacniał w ludziach wolę do budowania świata sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego (fotogaleria).

Wspomniane wydarzenie wpisuje się w zalecenie Kapituły Generalnej 2009, która „prosi, by przy okazji 25. rocznicy Ducha Asyżu każda jednostka [w zakonie braci mniejszych], we współpracy z całą Rodziną Franciszkańską, podjęła jedną albo więcej konkretnych inicjatyw dialogu z grupami innych religii albo z kulturą, obecną na jej terytorium” (Mandat 29).
Taką samą zachętę kierują do Rodziny Franciszkańskiej w świecie jej ministrowie generalni: pierwszego zakonu, trzeciego zakonu regularnego i franciszkańskiego zakonu świeckich, stanowiący w Rzymie Konferencję Rodziny Franciszkańskiej. Nawiązując do 25. rocznicy dnia modlitwy i postu, który miał miejsce w Asyżu 27 X 1986, sześciu ministrów generalnych pisze: „To nadzwyczajne wydarzenie, które przygotowujemy już od ponad roku, ma być wspomnieniem pięknej celebracji sprzed ćwierć wieku a jednocześnie możliwością dla odnowienia gorliwości naszego franciszkańskiego powołania, w które wpisane jest wyzwanie pójścia śladami Jezusa biorąc za przykład Franciszka i Klarę”. Przewiduje się liczny udział Rodziny Franciszkańskiej w Asyżu, w czasie obecności w tym mieście papieża Benedykta XVI, co będzie miało miejsce 27 X 2011 (czytaj więcej).

W najbliższym czasie do 25. rocznicy inicjatywy międzyreligijnej błogosławionego Jana Pawła II nawiążą ministrowie prowincjalni, stanowiący Unię Braci Mniejszych Europy (UFME), w czasie ich X  Zgromadzenia w Lizbonie/Fatimie w Portugalii, w dniach od 17-22 X.

Za: www.franciszkanie.com.