Moskwa: VI Forum Teologów Europy Wschodniej i Środkowej

W Moskwie trwają obrady Forum Teologów Europy Wschodniej i Środkowej. Temat spotkania to: „Kultura, której potrzebujemy: wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie”. Głównym inspiratorem idei organizowania takich spotkań był o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv.

Na pytanie zawarte w temacie VI Forum profesor teologii KUL stwierdził: „Obradujemy na rumowiskach świata budowanego bez Chrystusa i przeciw Chrystusowi. Stawiając pytanie o kulturę, jakiej potrzebujemy w tym miejscu, odpowiadamy: Rosja potrzebuje Chrystusa, potrzebuje wiary chrześcijańskiej, ponieważ Rosja potrzebuje kultury prawdy o człowieku, a więc zdrowej antropologii, potrzebuje prawdy historycznej. Tak, ta historia jest zakłamana straszliwie – dodał franciszkański mariolog. – Dalej, potrzebujemy kultury miłości. Trzeba wspólnymi siłami wołać o zdrowy model rodziny, o kulturę życia. Milionami giną dzieci nienarodzone”.

W obradach od kilku lat biorą także udział księża marianie. W dniu wczorajszym uczestnicy forum wysłuchali tematu „Wcielenie Boga – człowiek – kultura”, przygotowanego przez filozofa z KUL ks. prof. Andrzeja Szostka MIC. Referat lubelskiego naukowca, który nie mógł przybyć na obrady, zaprezentował pod jego nieobecność o. prof. Napiórkowski. Ks. Szostek podjął kwestię tajemnicy Bożego Wcielenia jako niewyczerpanego źródła kultury.

W jednym z kolejnych dni ks. dr hab. Kazimierz Pek MIC podejmie także kwestię katolickich zasad ewangelizacji kultury.

Radio Watykańskie/kt