Pożegnania: ks. Jerzy Edmund Maj SAC

Członek Polskiej Prowincji, w latach 1971-76 w Regii Miłosierdzia Bożego, ponownie w Polskiej Prowincji i od 1993 w Prowincji Zwiastowania Pańskiego, duszpasterz polonijny w USA, kapelan wojskowy.

Urodził się 1 lipca 1931 r. w Radomiu w rodzinie urzędnika państwowego Stani- sława i Władysławy zd. Łobodzińska. Sakramentu Chrztu udzielono mu 12 lipca tr. w parafii św. Jana Chrzciciela. Części jego rodzinnej posesji wchodzi dziś w skład pallotyńskiej parceli w Radomiu. Z pallotynami w Radomiu związał się ściśle od ich przybycia do tego miasta , 3 września 1939 r. Oni tez wywarli wielki wpływ na jego formację duchową w latach szkolnych, zwłaszcza ks. Stanisław Martuszewski i ks. Antoni Jaroch.

Do pallotynów wstąpił 3 września 1949 r. w Ołtarzewie i tam też rozpoczął nowi- cjat, przyjmując 8 września tr. sutannę pallotyńską. Na ręce ks. prowincjała Stanisława Czapli złożył 15 sierpnia 1951 r. w Wadowicach pierwszą profesję, a wieczną – trzy lata później w Ołtarzewie. Tam też w latach 1951-52 pobierał naukę w liceum ogólnokształcącym. W ołtarzewskiej Alma Mater odbył studia filozofii i teologii (1952-58). Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1958 r. w Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach przebywał przez ro