Redemptoryści posługujący na Białorusi świętowali rocznicę założenia Zgromadzenia

7 listopada 2011 r. redemptoryści posługujący na Białorusi wspónie świętowali 279 rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Tym razem ta uroczystość odbyła się w kręgu rodziców i rodzeństwa współbraci. Ogromną radość sprawiła obecność mamy i siostry o. Romana Cieślaka, którzy w tych dniach przybyli na Białoruś.

Spotkanie przebiegało w domu zakonnym w Grodnie na Dziewiatówce. Eucharystii przewodniczył o. Józef Gęza, a homilię wygłosił o. Andrzej Szczupał. Kaznodzieja przypomniał o tym, że źródłem powstania Zgromadzenia Redemptorystów była i jest miłość Boga do człowieka. Do Boga było skierowane dziękczynienie za obecność Zgromadzenia na terytorium Białorusi i prośba o nowe powołania z całego świata, a także z tych terenów.

Dalsze świętowanie odbywało się w refektarzu klasztornym.

o. Dmitrij Łabkow CSsR

Za: www.redemptor.pl