Redemptoryści: Prowincjałowie europejscy spotkali się w Materdomini

W dniach 11-19 listopada w sanktuarium św. Gerarda w Materdomini we Włoszech odbyło się spotkanie prowincjałów, wiceprowincjałów oraz przełożonych regii Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z terenu Europy.

Oprócz uczestnictwa w wykładach o stanie i sytuacji Zgromadzenia Redemptorystów, ojcowie i bracia odwiedzili miejsca związane z początkami Zgromadzenia – Scala, Ciorani, Pagani i Rzym. Organizatorem międzynarodowego spotkania był Zarząd Generalny Zgromadzenia.

Za: www.redemptor.pl