Redemptorysta z Brazylii mianowany biskupem

24 lutego 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował redemptorystę z Brazylii, o. Zenildo Luiza Pereirę da Silva biskupem koadiutorem prałatury Borba w Brazylii w Amazonii.

O. da Silva urodził się 6 czerwca 1968 r. Wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów i na kapłana został wyświęcony 11 sierpnia 2001 r. Był m.in. przełożonym  Wiceprowincji Manaus w Amazonii w latach 2011-14. Od stycznia 2015 r. był proboszczem parafii katedralnej w sąsiadniej prałaturze Coari, gdzie biskupem jest polski redemptorysta, o. bp Marek Piątek CSsR.

Źródło: RIRM/mm

Za: www.redemptor.pl