Salezjanie: Oświadczenie Zgromadzenia dotyczące ks. Thomasa Uzhunnalila SDB

Odnosząc się do aktualnej sytuacji ks. Thomasa Uzhunnalila (porwanego w Jemenie), wikariusz Przełożonego Generalnego, ks. Francesco Cereda, przekazuje ten oto komunikat:

“Jego sytuacja jest ciągle niepewna i nie jesteśmy w stanie dostarczyć bardziej szczegółowych informacji odnośnie do tego, co mogło się przydarzyć naszemu współbratu, i gdzie może się znajdować obecnie. Jakkolwiek, pozostajemy w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i jego inspektorią, oczekując także na najnowsze wieści dotyczące dochodzenia, mając nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli uściskać naszego współbrata. Zanosimy w intencji księdza Toma Uzhunnalila ufną i głęboką modlitwę, prosząc, by mógł jak najszybciej podjąć dalej swoją cenną posługę, jaką pełnił na swojej placówce. Pamiętamy także o czterech Misjonarkach Miłości oraz osobach świeckich, którym przemocą odebrano życie. Czynimy to z uzasadnioną nadzieją, przekonani, że w Chrystusie każda kropla przelanej krwi wyda owoce pokoju w tym narodzie, któremu służyli. Jak Ksiądz Bosko i Matka Teresa uczynili swoją służbę na rzecz najuboższych misją swojego życia i drogą swojej świętości, tak nasza obecność w miejscach znaczonych podziałem i ubóstwem stanowi świadectwo wiary w przesłaniu chrześcijańskim, które głosi, że z każdego krzyża wypływa Zmartwychwstanie”.

Wikariusz Przełożonego Generalnego Salezjanów
ks. Francesco Cereda

Za: www.infoans.org