Sercanie – Clairefontaine: Spotkanie przełożonych prowincji i dystryktów

sercanie.plOd 29 lutego do 4 marca, w klasztorze w Clairefontaine w Belgii obradowali wyżsi przełożeni sercanów z Europy. Dyskutowali o społecznym rysie swej działalności. 

Na spotkanie do Clairefontaine przybyli przełożeni Prowincji i Dystryktów niemal z całej Europy – z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, północnych i południowych Włoch, z prowincji Eur-Frankofońskiej, z Polski, a także odpowiedzialni za Dystrykty Austrio-Chorwacja, Mołdawia i Ukraina. Mieszkali w jednym z najstarszych domów Zgromadzenia, nabytym jeszcze przez samego o. Dehona w 1889 roku, a obecnie służącym różnym grupom rekolekcyjnym i konferencjom.

Celem spotkania była refleksja nad społecznym aspektem obecności sercanów w Europie, a także aktualnymi kwestiami związanymi z migracją i uchodźcami na naszym kontynencie.

Reprezentujący Zarząd Zgromadzenia, radny generalny ks. Artur Sanecki przedstawił w zarysie główne punkty programu Zarządu Generalnego na lata 2015-2021, w którym jest mowa m.in. o opcji na rzecz ubogich i solidarności z nimi. Podkreślił potrzebę współpracy wszystkich Prowincji i Dystryktów w tym względzie. Dyskutowano o wspólnym projekcie dla imigrantów oraz koordynacji pracy duszpasterskiej z młodzieżą i na polu misyjnym. Dokonano swego rodzaju podsumowanie dotychczasowego zaangażowania społecznego i debatowano o najważniejszych zadaniach w tym względzie na najbliższe lata.

Prawie dwudziestu uczestników zjazdu szukało odpowiedzi na aktualne wyzwania społeczne wobec zachodzących zmian na kontynencie europejskim. Proponowali też nowe inicjatywy. Każdy miał okazję do zaprezentowania dzieł społecznych prowadzonych w swojej Prowincji lub Dystrykcie.

Gościem spotkania była Agnes Rausch z Luksemburga, specjalistka w kwestiach społecznych, zajmująca się od wielu lat uchodźcami, pracująca kiedyś w Caritas i jako pielęgniarka w Kongo. W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na niektóre przyczyny wpływające na aktualne problemy społeczne w Europie. Zaliczyła do nich m.in. osłabienie więzi społecznych i wzorca tradycyjnej rodziny, spadek dzietności, wybór samotnego życia, samobójstwa, kryzys tożsamości, przebywanie kobiet poza domem, wzrost bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, a także rosnąca liczba kobiet samotnie wychowujących dzieci. W ostatnim czasie natomiast doszedł największy problem społeczny, jakim jest masowa migracja ludności z terenów objętych wojną w Syrii, w Afganistanie, Iraku, i trudne położenie azylantów w niektórych krajach, choćby we Włoszech i Grecji.

Obecni w Clairefontaine prowincjałowie mieli okazję prezentacji dzieł społecznych prowadzonych w swojej Prowincji i Dystrykcie. Hiszpański prowincjał ks. Munilla Martínez zaznaczył, iż prowincja nie ma jakiegoś specyficznego dzieła społecznego, lecz skupia się na działalności edukacyjnej, parafialnej i misyjnej. Prowadzi też ośrodki kształcenia zawodowego i duszpasterstwo migrantów.

Z kolei w prowincji na północy Włoch pomaga się uchodźcom, a także niepełnosprawnym oraz osobom starszym. Natomiast prowincja sercanów na południu kraju zaangażowana jest w pracę z dziećmi autystycznymi i więźniami.

O tym, jak wyglądają dzieła socjalne na Mołdawii i Naddniestrzu, relacjonował ks. Piotr Kuszman. Mówił on o sytuacji skrajnego ubóstwa materialnego i duchowego wielu ludzi, którym Dystrykt stara się pomagać na różny sposób: stołówki dla dzieci, opieka medyczna, pomoc w zdobyciu wykształcenia. Podobne formy działalności na polu społecznym prowadzą sercanie na Ukrainie. Mówił o tym ks. Andrzej Sobieraj, podkreślając trudności związane z ciągłym konfliktem zbrojnym we wschodniej części kraju.

Inicjatywy społeczne w prowincji portugalskiej relacjonował ks. Agostinho José de Sousa. Sercanie w Portugalii zajmują się m.in. projektem dzieci ulicy i pomagają w zdobyciu wykształcenia młodzieży z biednych rodzin.

Z kolei polski prowincjał ks. Wiesław Święch wspomniał o istniejących dziełach socjalnych i charytatywnych w poszczególnych parafiach, pracy z chorymi w szpitalach, pomocy stypendialnej młodzieży z ubogich rodzin, organizowaniu wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodych, wspieraniu różnych programów socjalnych i misyjnych. Sekretariat Misji Zagranicznych prowadzi kilka takich projektów, a pozyskane fundusze służą konkretnym dziełom, m.in.: budowa domów i przedszkola w Wiosce Miłosierdzia na Filipinach, Przychodni Zdrowia w Kongo.

W trakcie obrad wybrano nowego przewodniczącego europejskich prowincjałów. Został nim prowincjał portugalski ks. Jose Agostinho Figueiredo Sousa. Natomiast urząd sekretarza będzie pełnił ks. Claude Siebenaler, były sekretarz generalny Zgromadzenia.

Z uczestnikami zjazdu spotkali się przebywający w klasztorze w Clairefontaine nowicjusze z Wietnamu – Pierre i Antoine, którzy opowiedzieli o sytuacji Kościoła w swym kraju oraz o historii powołania do Zgromadzenia. Z Hiszpanii przybył ks. Fernando Garrapucho, członek Sercańskiej Komisji Teologicznej Europy, który przedstawił nowe projekty Komisji.

Prowincjałowie i przełożeni Dystryktów zwiedzili miasto, katedrę i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Luksemburgu.

Spotkanie było okazją do dokonania przeglądu aktualnych problemów społecznych w poszczególnych krajach Europy, gdzie jest obecne Zgromadzenie. Było potrzebnym forum dyskusyjnym nad stanem zaangażowania socjalnego, a także wymianą pomysłów w tej dziedzinie.

Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl