Spotkanie opłatkowe Polaków w Zarządach Generalnych w Rzymie

Dnia 16 grudnia br. w Domu Generalnym Sióstr Nazaretanek w Rzymie zebrali się Polacy należący do Zarządów Generalnych zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich. Uczestników przywitała przełożona generalna Sióstr Nazaretanek – S. Jana Zawieja. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby (ze względu na naturę grupy i sprawowane obowiązki, trudno jest aby w spotkaniach mogli uczestniczyć wszyscy członkowie).

Spotkanie, któremu przewodniczył Ks. Sylwester Sowizdrzał FDP – przewodniczący grupy, rozpoczęło się projekcją filmu Jolanty Hajdasz „Żołnierz Niezłomny Kościoła” o Księdzu Arcybiskupie Antonim Baraniaku. Film opowiada o tragicznych losach współpracownika Prymasów: Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego. Pani Jolanta Hajdasz, autorka filmu, ukazała z wielkim kunsztem niezwykłe bohaterstwo Arcybiskupa, prześladowanego i torturowanego w więzieniu przez stalinowskich śledczych. Ks. Arcybiskup A. Baraniak podczas swojego pobytu w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, pomimo że był przesłuchiwany aż 145 razy, pozostał wierny Kościołowi i Ojczyźnie, nie poddając się naciskom zmierzającym do wymuszenia fałszywych zeznań mających obciążyć Kardynała S. Wyszyńskiego. Sam Prymas Wyszyński powiedział o Arcybiskupie: „Biskup Baraniak (…) był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez trzy lata oszczędzano.” Okres prześladowań Kościoła w okresie komunizmu pozostaje cały czas mroczną kartą historii, w wielkiej mierze nieznaną dla nowych pokoleń. Dzisiaj mało ludzi wie o istnieniu obozów przymusowej pracy dla sióstr zakonnych w latach pięćdziesiątych minionego stulecia, wciąż za mało mówi się o zamykaniu domów zakonnych i seminariów, o więzieniach i prześladowaniach duchownych.

Po filmie odbyło się krótkie forum dyskusyjne z Panią Jolantą Hajdasz. Autorka opowiedziała o kulisach powstania filmu i o wspaniałej postaci Arcybiskupa, który ją urzekł swą wielką wiarą, pokorą i prostotą. Uczestnicy spotkania wyrazili wdzięczność Pani Hajdasz za umiejętne wykorzystanie swych zdolności reżyserskich w filmie, który poprzez obrazy i świadectwa wielu osób, wytwarza atmosferę porywającą widza i umieszcza go w sercu wydarzeń z tamtych lat. Uczestnicy spotkania wyrazili również swą radość ze zrealizowania filmu o Ks. Arcybiskupie A. Baraniaku, przekonanie o świętości jego życia i przyłączyli się do głosów proszących o rozpowszechnienie filmu również w innych językach.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym opłatkiem i życzeniami Bożonarodzenio­wymi zainspirowanymi krótką refleksją Ks. Krzysztofa Kowalczyka SDS.

Podczas spotkania zostali zaprezentowani nowi polscy Przełożeni generalni i inni Członkowie generalatów. Obecnie w Zarządach Generalnych w Rzymie jest 10 Polaków/Polek, którzy są Przełożonymi generalnymi i ok. 52 innych członków Zarządów Generalnych.

S. M. Anna Barełkowska CSSE, wice-przewodnicząca PPZGR