Szkoła Lectio Divina we Lwowie dla animatorów lectio divina

7 listopada 2017 r. odbyło się we Lwowie spotkanie animatorów lectio divina zorganizowane przez siostry ze zgromadzenia misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Dzięki życzliwości abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego, spotkanie miało miejsce w kurii archidiecezji lwowskiej.


abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego,
bp Edward Kawa OFMConv, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej
z organizatorami i uczestnikami spotkania dla animatorów, 7 XI 2017

Spotkaniu przewodniczył ks. Krzysztof Wons SDS, który wygłosił dwie konferencje na temat znaczenia Biblii w formacji chrześcijańskiej. Ks. Wons jest gorliwym promotorem drogi lectio divina w Polsce i poza jej granicami. Jest znanym autorem wielu książek dotyczących modlitwy Słowem Bożym. W ciągu ostatnich czterech lat prowadził rekolekcje lectio divina dla sióstr zakonnych i osób świeckich na Ukrainie.


organizatorzy i prowadzący spotkanie (od lewej) : Marta Przywara SSpS,
bp Edward Kawa OFMConv, Krzysztof Wons SDS i Doris Gawryjołek SSpS

Obecne spotkanie miało na celu wzajemne podzielenie się doświadczeniem i konkretnym zaangażowaniem w posługę lectio divina. W spotkaniu wzięło udział 60 osób z obu obrządków katolickich. Radością dla uczestników była obecność w pierwszej połowie dnia bpa Edwarda Kawy OFMConv, biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej, który przez ostatnie lata na różne sposoby szerzył drogę lectio divina na Ukrainie.

Lectio divina (Boże czytanie) jest spotkaniem z żywym Słowem, które formuje życie chrześcijanina i uczy go dokonywania dojrzałych wyborów. Ważnym dla uczestników było uświadomienie sobie, że lectio divina to nie tylko sposób modlitwy, ale styl życia. W spotkaniu z Osobą Pana Boga w Jego Słowie chodzi o to, by patrzeć na świat, na siebie, na drugiego człowieka i na wydarzenia z perspektywy Boga, jakby Jego oczyma.

Słuchając wielu świadectw uczestnicy szkoły lectio divina mogli się przekonać o tym, jak Słowo Boże zmienia życie konkretnych ludzi i inspiruje do posługi innym. Eucharystia, która miała miejsce na zakończenie, umocniła w nich pragnienie słuchania Boga w Jego Słowie i stawiania Go w centrum naszego życia.

tekst: MP i DG / zdjęcia: OK

Za: www.cfd.sds.pl