Watykan – Wyniesienie do godności biskupiej prefekta apostolskiego Azerbejdżanu ks. Vladimíra Fekete, salezjanina

Papież Franciszek wyniósł do godności biskupiej ks. Vladimíra Fekete, salezjanina, prefekta apostolskiego w Azerbejdżanie, przydzielając mu stolicę tytularną Municipa.

Ks. Vladimír Fekete urodził się 11 sierpnia 1955 r. w Bratysławie (Słowacja). W 1979 r. ukończył studia matematyczne i geologiczne na wydziale nauk przyrodniczych Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie.

W 1981 roku potajemnie złożył śluby zakonne w Towarzystwie Salezjańskim, a 30 stycznia 1983 roku w Berlinie otrzymał święcenia kapłańskie. Do upadku reżimu komunistycznego w 1990 roku pracował jako geolog w swoim kraju. 

Następnie uzyskał magisterium z teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim (1995) i licencjat kanoniczny z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1999).

Pełnił różne funkcje w Zgromadzeniu Salezjańskim: wikariusz inspektora (1993-1999), przełożony inspektorii słowackiej (1999-2005) i magister nowicjuszy (2006-2009).

W 2009 r. został mianowany przełożonym misji sui iuris w Baku. Po wyniesieniu tej struktury do rangi Prefektury Apostolskiej Azerbejdżanu stał się prefektem apostolskim od 4 sierpnia 2011 roku.

Za: infoans.org.