Zakończenie Interkapituły paulistów

W Alfonso Cavite na Filipinach zakończyła się trwająca dwa tygodnie Interkapituła Towarzystwa Świętego Pawła. Osiemnastu przełożonych wyższych, reprezentujących 27 narodów oraz zarząd generalny z Przełożonym generalnym, ks. Silvio Sassim, w dziękczynnej Mszy św. wyrazili wdzięczność Bogu za braterskie spotkanie, owocne obrady i przede wszystkim za czas budowania jedności Zgromadzenia w jego bogatej różnorodności. Na zakończenie, uczestników Interkapituły podjął uroczystym obiadem wiceprezydent Republiki Filipin, Jejomar Binay wraz z małżonką. Podczas Interkapituły Region Polski reprezentował ks. Bogusław Zeman.

W podsumowaniu Interkapituły, generał, ks. Silvio Sassi, zaznaczył, że analiza obecnej sytuacji paulistów na świecie, pomaga odkrywać wolę Bożą, która przez działanie Ducha Świętego, pozwala Zgromadzeniu rozwijać się i podejmować nowe wyzwania zgodnie z charyzmatem przekazanym paulistom przez bł. Jakuba Alberionego. Zauważył również potrzebę odnowienia przekonania, ze apostolstwo jest naszą podstawowa racją bycia, zgodnie z przykładem św. Pawła, który czynił „wszystko dla Ewangelii”.

Po powrocie z Alfonso Cavite do Manili uczestnicy Interkapituły udali się do Kokosowego Pałacu, gdzie uroczystym obiadem podjął ich wiceprezydent Republiki Filipin, Jaromar Binay wraz z małżonką. Wiceprezydent wyraził swoją radość z możliwości goszczenia w swojej oficjalnej siedzibie tak wielu kapłanów i braci zakonnych, nie tylko jako grona osób stojących na czele międzynarodowego Zgromadzenia, ale również jako sług Boga, którzy przynoszą błogosławieństwo. Poprosił również o modlitwę w intencji swojej posługi w państwie i całej Republiki Filipin.

Interkapituła zwoływana jest po trzech latach od Kapituły Generalnej, a więc wypada w połowie kadencji danego zarządu Generalnego.

Symbolem spotkania na Filipinach jest palma kokosowa, której 18 liści wyobraża wszystkie prowincje i regiony Towarzystwa Świętego Pawła w świecie. Spaja je pień palmy, na którym widnieje znak krzyża. Palma kokosowa jest dla Filipińczyków „drzewem życia”, które dostarcza pożywienia, napoju, surowca budowlanego, a także jest wykorzystywane w medycynie i kosmetyce.

Więcej na: www.paulus.org.pl