Wkrótce nowi karmelitańscy święci

bł. ElżbietaW dniu 3 marca 2016 r. Papież Franciszek, podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato SDB, zatwierdził cud do kanonizacji bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (Elisabeth Catez) OCD oraz cud do beatyfikacji Czcig. Sł. B. Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus (Henri Grialou) OCD.

Przypomnijmy, że bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, Franzuzka, była współczesną św. Teresie od Dzieciątka Jezus i żyła w latach 1880-1906. W 1901 r. wstąpiła do Karmelu w Dijon, gdzie osiągnęła wielką dojrzałość duchową, stając się „uwielbieniem Trójcy Świętej”. Beatyfikował ją w 1984 r. św. Jan Paweł II. Zatwierdzony kanonicznie cud dotyczy uzdrowienia Marie-Paul Stevens, katechetki w Instytucie Braci Marystów w Malmedy w Belgii z syndromu Sjögrena.

o. EugeniuszZ kolei Czcigodny Sł. B. Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus, także Francuz, urodzony w 1894 r. i zmarły w 1967 r., był. m.in. definitorem generalnym i zarządzał zakonem jako wikariusz w latach 1954-1955, po śmierci generała, o. Sylweriusza od św. Teresy. Założył świecki instytut życia konsekrowanego „Notre Dame de Vie”. Jest autorem poczytnej książki pt. „Chcę widzieć Boga”, przetłumaczonej na wiele języków. Heroiczność cnót o. Eugeniusza ogłosił w 2011 r. Benedykt XVI. NN, wyprosił u dobrego Boga cud uzdrowienia dziecka, którego życie niecały miesiąc po urodzeniu było zagrożone ze względu na zwężenie przełyku, uniemożliwiające przyjmowanie pokarmu.

Zatwierdzenie cudów otwiera drogę do kanonizacji bł. Elżbiety, która odbędzie się w Rzymie. Jej data zostanie ustalona na najbliższym konsystorzy kardynałów. Z kolei datę i miejsce beatyfikacji o. Eugeniusza ustali Stolica Apostolska w dialogu z Postulacją Generalną Karmelitów Bosych.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
wicepostulator

Za: www.karmel.pl