Szlakiem Cysterskim

Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy z inicjatywy katechetek p. Ewy Dudek i p. Janiny Bejm realizowany jest projekt „Szlakiem cysterskim”. Celem projektu jest poznanie i pogłębienie wiedzy o pracy Cystersów na śląskiej ziemi. Uczniowie wiedzą, że św. Jadwiga i jej mąż Henryk Brodaty są fundatorami bazyliki i klasztoru w Trzebnicy, który przekazali mniszkom z zakonu Cystersów. Gdzie jeszcze działali Cystersi, jaką pracę prowadzili, jakie świadectwa ich działalności pozostały? Tego będą dowiadywały się dzieci zwiedzając pocysterskie opactwa i kościoły. W sobotę 1 października 2011 r. uczniowie wyruszyli na pierwszą wycieczkę szlakiem Cystersów. Przewodnik, p. Anna Bajak, pokazała dzieciom opactwo w Henrykowie i sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim. Odnowiony klasztor w Henrykowie zachwycił wspaniałymi komnatami,

a w Bardzie pomodliliśmy się przed cudowną figurką, żeby nasza wiara zawsze była mocna i żywa. Zapamiętamy na pewno pierwsze zdanie zapisane w języku polskim przez mnicha w Henrykowie: „day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co znaczy „daj, ja będę mełł, a ty odpocznij”. Dziedzictwo zakonu Cystersów i ich wkład w rozwój polskich ziem będziemy stopniowo poznawać podczas następnych wycieczek oraz innych działań edukacyjnych.

Bożena Sadownik

Źródło: Żniwo 34/504