Wielkanocne spotkanie Braci Mniejszych

Wielkanocne spotkanie Braci Mniejszych 2016Jak co roku, w Wielką Sobotę o godz. 12.00, odbyło się wielkanocne spotkanie krakowskich przełożonych wspólnot franciszkańskich. Miało ono miejsce w naszym Domu pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach Wielkich.
Uczestniczyli w nim: Minister Prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP o. Jarosław Kania OFM, Minister Prowincjalny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię o. Marian Gołąb OFMConv, Minister Prowincjalny Prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP o. Tomasz Żak OFMCap, nasz Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM i Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM oraz przełożeni konwentów krakowskich.

Zebranych serdecznie powitał gwardian bronowickiego klasztoru, o. Eligiusz Dymowski OFM. Nawiązując do grudniowej beatyfikacji misjonarzy – męczenników z Peru: bł. Michała Tomaszka OFMConv i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv stwierdził, że „powołanie duchowego syna św. Franciszka, to powołanie przede wszystkim do niesienia Ewangelii, bez względu na miejsce, na czas i na okoliczności, to przede wszystkim powołanie do odwagi świadectwa”.

Ojciec Prowincjał powitał nowego Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Konwentualnych o. Mariana Gołąba OFMConv, który od kilkunastu dni jest wyższym przełożonym. Wszystkim zebranym przy wielkanocnym stole przypomniał, że jako prawdziwi uczniowie Chrystusa muszą służyć, „umywać nogi braciom”.

Bracia Franciszkanie dzielili się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia, składając sobie nawzajem życzenia świąteczne.

Na zakończenie spotkania goście otrzymali drobne upominki ufundowane przez Wspólnotę w Bronowicach oraz książki o naszych świątobliwych braciach br. Dominiku Drabczyńskim OFM i br. Urbanie Dudzie OFM, a także pamiątki z naszego Komisariatu Ziemi Świętej.

Następne takie spotkanie zaplanowano w wigilię Bożego Narodzenia o godz. 12.00 w naszym klasztorze w Krakowie – Azorach.

Za: www.franciszkanie.pl.