Zakony w Polsce: Na temat nowej ewangelizacji

Dziś w Krakowie zakończyło się dwudniowe Zgromadzenie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Jesienne spotkanie poświęcone było refleksji nad przedsynodalnym dokumentem o nowej ewangelizacji „Lineamenta”. Podczas obrad wybrano również sekretarza generalnego i ekonoma Konferencji.

Wprowadzenia w tematykę zebrania plenarnego dokonał o. Andrzej Koprowski SJ, dyr. programowy Radia Watykańskiego. W referacie, odczytanym przez prowincjała jezuitów z Warszawy o. Tomasza Kota, zakonnik za Janem Pawłem II przypomniał, że nowa ewangelizacja znaczy „nowa w zapale, nowa jeśli chodzi o metody i formy wyrazu”.

Zachęcił przełożonych, aby sięgnęli do encykliki pp. Benedykta XVI „Caritas in Veritate”. Jego zdaniem, zgromadzenia zakonne o charakterze apostolskim znajdą tam „kopalnię problemów świata, które są zarazem wyzwaniem dla chrześcijaństwa i nowej ewangelizacji podejmowanej przez Kościół, a wymagającej nowego (…) stylu myślenia”.

Na zaproszenie zarządu Konferencji ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, ks. Krzysztof Czerwionka CR i o. prof. Wojciech Zagrodzki CssR omówili dokument „Lineamenta” o pilnej potrzebie nowej ewangelizacji, o nowych sposobach bycia Kościołem czy o wizji dla Kościoła na dziś i na jutro.

Zdaniem ks. prof. Zwolińskiego „zakony poprzez różne charyzmaty mogą i wnoszą do procesu nowej ewangelizacji świeżość”.

Ks. Czerwionka przekonywał, że „głoszenie kerygmatu, Jezusa Chrystusa jest podstawą ewangelizacji” i że należy dążyć do tego, aby ewangelizowani stawali się ewangelizatorami. Postulował, aby w każdym zakonie wypracować szkołę ewangelizacji.

Redemptorysta o. Dubel zachęcał, aby poszukiwać nowego języka komunikacji. „W nowy sposób przekazywać prawdy niezmienne” – apelował.

Wyżsi przełożeni zakonni w sześciu grupach roboczych szukali odpowiedzi na pytania postawione w „Lineamentach”.

Podczas obrad wybrano również na drugą – trzyletnią kadencję zarówno sekretarza generalnego, jak i ekonoma Konferencji. Sekretarzem nadal będzie franciszkanin o. Kazimierz Malinowski OFMConv, a ekonomem – saletyn ks. Piotr Ciepłak. Poparcie ze strony przełożonych było jednogłośne.

Z zakonnikami spotkali sie ponadto dwaj biskupi: nowo wyświęcony bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej o. bp Damian Muskus, wywodzący się z Zakonu Braci Mniejszych (bernardynów) i ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Bp Gurda, w nawiązaniu do tematu spotkania przełożonych zakonnych, mówił o procesie laicyzacji, który trwa w świecie od dawien dawna. Zdaniem przewodniczącego Komisji, odpowiedzią na to zjawisko, powinna być autentyczna ewangelizacja. Ma się ona przejawiać się w tym, że za głoszonym słowem, idzie prawdziwie chrześcijańskie życie.

127. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce odbyło się w Kurii Prowincjalnej Księży Zmartwychwstanców w Krakowie. Miejsce to wybrano ze względu na przypadającą w tym roku 175. rocznicę istnienia zgromadzenia zakonnego, powołanego do rechrystianizacji.

jms

Za: www.franciszkanie.pl