Zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji ds. Misji

– Oddałem urząd w dobre ręce – mówi bp Wiktor Skworc dotychczasowy przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zgodnie ze statutem Episkopatu, po dwóch kadencjach zakończył on posługę w tym gremium. Jego następcą został ordynariusz diecezji ełckiej bp Jerzy Mazur SVD. Bp Skworc zapewnia jednak, że pozostanie przyjacielem misji i misjonarzy.

Bp Wiktor Skworc stał na czele Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od roku 2001. Na jego wniosek Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia m.in. nową agendę – Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, której zadaniem jest wspieranie misjonarzy w realizacji projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych. W czasie kadencji bp. Skworca udało się też rozwinąć działalność organizacji MIVA Polska, która zaopatruje misjonarzy w środki transportu. Wprowadzono również do kalendarza wydarzeń Kościoła w Polsce Niedzielę Solidarności z Kościołem Prześladowanym (druga niedziela listopada) oraz Dzień modlitwy za Kościół w Chinach (24 maja). Bp Skworc zapoczątkował również zwyczaj odwiedzania misjonarzy w krajach misyjnych, bo jak zaznacza, „ten, który posyła nie powinien zapominać o tych, których posłał”. Tylko w ubiegłym roku zobaczył pracę m.in. misjonarzy w Rwandzie i Burundi.

Dotychczasowy przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji podkreśla, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest być misjonarzem, głosić Ewangelię. Zaznacza, że nie porzuci troski o misje. – W mojej diecezji mam wielu misjonarzy i niejako w naturalny sposób dalej będę w tej przestrzeni misyjnej Kościoła obecny – mówi biskup tarnowski. Podkreśla też, że w jego pracy jako przewodniczącego KEP ds. Misji zawsze najważniejsi byli misjonarze. Podsumowując swoją 10-letnią pracę na rzecz misji, zauważa, że była ona niejako kontynuacją dzieła, które rozpoczął jego poprzednik abp Wojciech Ziemba.

W związku z upływem drugiej kadencji bp. Skworca na stanowisku przewodniczącego Komisji ds. Misji, obradujący w Przemyślu biskupi wybrali 14 października br. jego następcę. – Myślę, że urząd oddałem w dobre ręce, księdza biskupa Jerzego Mazura, który sam był misjonarzem i rozumie misje – mówi bp Skworc o nowym przewodniczącym Komisji. Bp Jerzy Mazur należy do zgromadzenia misjonarzy werbistów. Sam w latach 1983-1986 był misjonarzem w Ghanie (Afryka), a w 1992 r. podjął pracę w Baranowiczach na Białorusi.

Bp Mazur urodził się w Hawłowicach 6 sierpnia 1953 r. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 kwietnia 1979 r. z rąk abp. Ignacego Tokarczuka. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1998 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej azjatyckiej części Rosji (Syberii). Sakry biskupiej udzielił mu 31 maja 1998 r. ówczesny nuncjusz apostolski w Rosji abp John Bukovsky. Między innymi głównie dzięki staraniom i zaangażowaniu bp. Mazura udało się w Roku Jubileuszowym 2000 konsekrować w Irkucku katedrę katolicką. 19 kwietnia 2002 r., gdy wracał do Irkucka, został zatrzymany na lotnisku w Moskwie i wysłany przymusowo samolotem tego samego dnia z powrotem do Polski. 17 kwietnia 2003 r. bp Jerzy Mazur został mianowany biskupem diecezjalnym ełckim.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji została powołana do życia dnia 6 sierpnia 1966 r. podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Do głównych jej zadań należy: animacja misyjna, budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich; formacja i opieka nad misjonarzami; koordynacja działalności misyjnej dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego; zbieranie funduszy misyjnych. Komisja wspomaga zadania spoczywające na Kościołach lokalnych, zgromadzeniach zakonnych czy też Papieskich Dziełach Misyjnych.

(jl © Biuro Prasowe KEP 2011)

Za: www.episkopat.pl