Propozycje dla katechetów Centrum Arrupe

Redakcja

3 Mar 2017

 

SESJA: Sytuacje konfliktowe w szkole

Termin: 3-5 marca 2017

Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury/ECCC/ Warszawa-Falenica ul. Olecka 30

Prowadzący: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów szkół. Jego celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolonej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. Zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy.

Więcej informacji na: http://www.arrupe.org/kursy-i-szkolenia/wydarzenie/107-sytuacje-konfliktowe-w-szkole

 

SZKOLENIE: Ja wypromować instytucję edukacyjną i pozyskać darczyńców?

Termin: 3-5 marca 2017

Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury/ECCC/ Warszawa-Falenica ul. Olecka 30

Szkolenie poprowadzą osoby, które każdego roku pozyskują setki tysięcy euro na działania edukacyjne. Podzielą się metodami pracy, wyjaśnią jak przygotować biuro zajmujące się fundraisingiem, przedstawią sprawdzone narzędzia fundraisingowe, które można wykorzystać w każdej instytucji edukacyjnej. Więcej na temat szkolenia wkrótce. Koszt uczestnictwa w weekendowym szkoleniu: 420 PLN (w tym zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe).

Więcej informacji na: http://www.arrupe.org/ja-wypromowac-instytucje-edukacyjna-i-pozyskac-darczyncow

 

SESJA: W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje

Termin: 17-19 marca 2017

Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury/ECCC/ Warszawa-Falenica ul. Olecka 30

Prowadzący: Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny)

Zapraszamy na sesję o upadkach i kryzysach bohaterów biblijnych zatytułowaną „W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje”, która odbędzie się w Warszawie Falenicy. Uczestnicy przekonają się, że upadki, kryzysy i próby, jakimi jesteśmy w życiu poddawani, mogą być błogosławieństwem i okazją. Dowiedzą się jak przekuć trudne momenty życia w bogactwo, które daje wewnętrzny pokój i mądrość. Szczególnie zaproszeni są nauczyciele i wychowawcy, którzy borykają się z trudnymi sytuacjami w szkole. Na sesji poznają narzędzie przydatne w analizie trudnych sytuacji wychowawczych.

Podczas sesji uczestnicy poznają bliżej sylwetki Abrahama, Mojżesza, Dawida, Hioba, Jonasza, Jeremiasza, Eliasza i Apostołów. Każdy z nich przechodził jakiś kryzys. Niektórzy doświadczyli gorzkiego upadku. Wszyscy, bez wyjątku, poddawani byli próbom. Jak zmieniło się ich życie? Czego się nauczyli? Biblijni bohaterzy pomogą nam zrozumieć potrzebę ciągłej zmiany i destrukcyjność zasiedzenia się, poradzą nam jak dostrzec pułapki stabilizacji i zachęcą do wzrastania w wierze nie ustając w drodze. Usłyszymy wezwanie, by głosić przybliżenie się Królestwa Bożego IDĄC przez życie, a nie siedząc. Wsłuchamy się w słowa Jezusa, który posyła nas, byśmy czynili innych uczniami IDĄC, a nie stojąc w miejscu. Będziemy mieli okazję umocnić wiarę w to, że ciągłe podążanie ku temu, co lepsze, mimo upadków, porażek, kryzysów i prób, przybliża nas do Boga

Więcej informacji na: http://www.arrupe.org/wydarzenia/wydarzenie/57-sesja-w-zyciu-nie-ma-porazek-sa-tylko-lekcje

 

SPOTKANIE: Akademia Biblijna

Zapraszamy na kolejny rok w Akademii Biblijnej w Gdyni. Spotkania będą odbywały się, jak w latach poprzednich, w Sali Centrum Arrupe w Zespole Szkół Jezuitów przy ul. Tatrzańskiej 35. Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie zaplanowaliśmy na 8 października 2016 na godz. 9:00. Poruszymy następujące tematy: „Jezus bramą i pasterzem” (Zbigniew Niemasik), „Chrześcijanin w świecie współczesnym w świetle 1. Listu do Koryntian” (Piotr Szymański SJ) oraz „Miłosierdzie sercem Biblii” (Wojciech Żmudziński SJ). Wstęp jest wolny.

Prosimy jednak o zapisywanie się poprzez

FORMULARZ (przycisk u góry po lewej)

To ułatwi nam sprawy organizacyjne oraz przygotowanie zaświadczeń na zakończenie roku.

Poniżej plan zajęć na cały rok:

18 lutego 2017

9.00-10.00  -„Bądź wola Twoja i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie” /W. Żmudziński SJ/
10.00-10.30 – przerwa
10.30-12.30 – /Zaproszony Gość/

25 marca 2017

9.00-10.00 – Królowie Izraela – Dawid /Zbigniew Niemasik/
10.00-10.20 – przerwa
10.20-11.10 – „Daj nam chleba powszedniego i odpuść winy” /Wojciech Żmudziński SJ/
11.10-11.30 – przerwa
11.30-12.30 – Archeologia biblijna /Małgorzata Rompca/

27 maja 2017

9.00-10.00 – Królowie Izraela – Salomon /Zbigniew Niemasik/
10.00-10.20 – przerwa
10.20-11.10 – Ewangelizacja to nie prozelityzm /Wojciech Żmudziński SJ/
11.10-11.30 – przerwa
11.30-12.30 – Archeologia biblijna /Małgorzata Rompca/
12.30-14.00 – Świadectwa i wspólne świętowaniu

 

————————————————————–
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
/Pedro Arrupe Formation Center for Educational Leaders/

04-984 Warszawa, ul. Olecka 30
tel. /+48/ 606 850 691
NIP 586 19 79 637
centrum@arrupe.orgwww.arrupe.org;