UKSW: Konferencja naukowa "Oblicze Boże"

Redakcja

22 Mar 2017

Instytut Studiów Franciszkańskich, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW i Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza zapraszają na konferencję naukową zatytuowaną „Oblicze Boże. Teologia – ikonografia – duchowość”, która odbędzie się w Warszawie 22 marca 2017 r.

Program:

9.00 Otwarcie konferencji

ks. prof. Stanisław Urbański, Kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego UKSW

Sesja I

9.15 Kilka uwag o ikonografii Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej

bp dr hab. Michał Janocha, profesor UW, Warszawa

10.00 Mandyliony w malarstwie cerkiewnym XV- XVI wieku

prof. Waldemar Deluga, Warszawa

10.30 Teologiczno-retoryczny program pieśni Jasne Krystowo oblicze Władysława Gielniowczyka

ks. dr hab. Marcin Godawa, Kraków

11.00 Przerwa

Sesja II

11.30 Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka z Asyżu

o. dr Andrzej Zając OFMConv, Kraków

12.00 O czci wynagradzającej Najświętszemu Obliczu – bł. Honorat Koźmiński

o. mgr Grzegorz Filipiuk OFMCap, Warszawa

12.30 Duchowość Oblicza według Elizy Cejzik

s. mgr Krystyna Labut WNO, Otwock

13.00 Przerwa

Sesja III

14.00 Oblicze Boże w Starym Testamencie

ks. prof. Janusz Kręcidło, Warszawa

14.30 Jezus – Oblicze Ojca

ks. dr hab. Robert Woźniak, Kraków

15.00 Oblicze Boże w nauczaniu Kościoła

o. dr Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym

15.30 Dyskusja panelowa

Zakończenie

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, Aula im. Jana Pawła II

Za: www.franciszkanie.pl