Muzeum Auschwitz-Birkenau: XXXVI Sesja Kolbiańska

Redakcja

29 Maj 2017

29 maja 2017 r. odbędzie się już po raz 36. Sesja Kolbiańska zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcim i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego.

Tegorocznym tematem sesji jest „Wychowanie do wartości w Europie”, który kolejno podejmą zaproszeni goście: red. Tomasz Terlikowski, o. Piotr Bielenin, ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski oraz o. Jan M. Szewek, który dokona podsumowania spotkania.

Całość rozpocznie modlitwa w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau przy Ścianie Straceń, a zakończy Eucharystia sprawowana u Sióstr Karmelitanek Bosych.

Inicjatywa majowych Sesji Kolbiańskich, organizowanych w rocznicę deportacji Ojca Kolbego do KL Auschwitz, zrodziła się w kręgu stowarzyszenia „Civitas Christiana” tuż po kanonizacji Ojca Kolbego jako forma dziękczynienia, ale również jako okazja popularyzacji jego myśli. Wykłady sesyjne są bardziej naukowe niż popularne, dotykają aspektów teologicznych, duchowych, moralnych i etycznych. Sesja trwa pół dnia. Zaczyna się modlitwą w obozie, potem wykłady w PWSZ w Oświęcimiu, wreszcie Msza Święta w kaplicy Karmelitanek Bosych.

Szczegóły na plakacie.

Za: www.franciszkanie.pl