PROGRAM PIELGRZYMKI OSÓB KONSEKROWANYCH NA ŚWIĘTY KRZYŻ

Redakcja

9 Wrz 2017

9 września 2017 r.

Idźcie i głoście

 

 

9.45 – Rozpoczęcie pielgrzymki

Modlitwa i słowo wprowadzenia

9.55 – Konferencja: „Idźcie i głoście” w życiu konsekrowanym – Ks. Dr hab.

Marek TATAR, Prof. UKSW

10.40 – Świadectwa:

Św. Matka Teresa – Misjonarka Miłości – Siostry Misjonarki Miłości, Warszawa

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Patronka Misji – Głos z klauzury,

Siostry Karmelitanki Bose w Kielcach

11.30 – Eucharystia – J.E. Ksiądz Biskup Krzysztof NITKIEWICZ, Sandomierz

– Posiłek Pielgrzymi

13.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego

– Siostry Służki, Sandomierz

Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.

14.00 – Zakończenie pielgrzymki.