Szkoła Mądrości Krzyża – Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Redakcja

6 Paź 2017

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania (takie same, jak dla uczestników kursu stacjonarnego) odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego certyfikatu.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Prowadzący:

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło jest wykładowcą Wydziału Teologicznego UKSW (tematy, którymi zajmuje się naukowo to religioznawstwo, krytyka religii, teologia fundamentalna, dialog międzyreligijny, oświecenie). Dyrektor organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ks. dr Mariusz Boguszewski jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej. Obecnie pracuje w Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W 2010 r. ukończył studia licencjackie na Wydziale Komunikacji Społecznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a w 2016 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym UKSW.

Ks. dr Marcin Dąbrowski, ur. 24.05.1984; kapłan diecezji radomskiej; święcenia 2010; doktor teologii dogmatycznej na UKSW (2014). Pracuje w Papieskim Stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Prowadzący:

Ks. dr Janusz Strojny jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, pochodzi z Wielkopolski. Studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktorat uzyskał w 1985 r. na podstawie dysertacji Obraz Kościoła w przepowiadaniu i piśmiennictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Alfonsa Skowronka. W latach 18987-2007 był wykładowcą, a później (od 1998 r.) także wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykładał też na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie w latach 1994-1998 pełnił funkcję dyrektora studiów zaocznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych (książek i artykułów), w tym książki Aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża, Warszawa 2012.

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze Zgromadzenia Pasjonistów: oo. Andrzej P. Jakimiak CP, Waldemar Linke CP, Rafał S. Pujsza CP.

 

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: [email protected]

Konto: 47 1160 2202 0000 0003 1122 6010

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów 2

ul. Zamieniecka 21

04-158 Warszawa