Rekolekcje Lectio Divina dla kobiet konsekrowanych w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

Redakcja

4 Lut 2018

Zapraszamy osoby konsekrowane do wzięcia udziału w rekolekcjach Lectio divina, które będą odbywały się w naszym ośrodku w roku 2018.

Terminy i tematy:

 

4 II – 11 II 2018 Maryja nową Ewą

Podejmując pytanie o godność i powołanie kobiety odkrywamy, że tajemnica tej godności w pełni objawia się w osobie Maryi. Kobiety konsekrowane, jako dziedziczki rany zadanej pierwszej Ewie, odnajdują w Niej przesłanie o swoim odzyskanym pięknie. W czasie rekolekcji medytować będziemy kolejne biblijne sceny z Jej życia, by odkryć jak Słowo kolorami radości, bólu i ocalonej nadziei odmalowuje przed nami niezwykły portret najpiękniejszej z Niewiast. Popołudniowe konferencje tego cyklu są próbą ukazania relacji miedzy Matką Bożą, a wielkimi Mistyczkami Kościoła.

11 II – 18 II 2018 Pragnienia serca kobiety

W spotkaniu z biblijnymi niewiastami szukać będziemy odpowiedzi na pytania, co znaczy i jak być córką, oblubienicą, matką, siostrą, przyjaciółką. Naturalne pragnienia staną się punktem wyjścia do odkrywania duchowego piękna przestrzeni kobiecego serca. Do każdego dnia rekolekcji, oprócz jednej postaci biblijnej, przypisany jest temat konferencji dotykający wybranych aspektów życia zakonnego: relacje siostrzane we wspólnocie, posługa władzy i jej przyjmowanie, kryzysy i szanse kolejnych etapów formacji, przyjaźń i miłość w życiu konsekrowanym.

16 IX – 23 IX 2018 Córka Miłosiernego

Dziewczynko, mówię ci, wstań! (Mk 5,41). W życiu duchowym nie można wzrastać bez bliskiej i zażyłej relacji z Bogiem jako Ojcem. Boleśnie doświadczamy braku ojca, podobnie jak córeczka Jaira, która umierała osamotniona. Jezus przebudził ją jednak ze snu śmierci, oddając w ramiona ojca. Umiłowany Syn pragnie, abyśmy doświadczyli przytulenia Miłosiernego Ojca, który nie przestaje czekać na zagubione dzieci. Podczas rekolekcji rozważać będziemy najwymowniejsze obrazy biblijne, w których objawia się miłosierne serce Ojca. Dziecięcą zażyłość z Ojcem Niebieskim poznamy także ze świadectw świętych córek Boga. Często ich droga rozpoczynała się od śmierci poranionego dziecka, które wskrzeszone, z nową mocą mogło już realizować swoje powołanie. Zaskakującą puentą rekolekcji jest odkrycie jak wiele potrafi uczynić dla bliźnich ta, która w potrzebujących miłosierdzia odkrywa dzieci tego samego Ojca – swoje siostry i braci. Tożsamość córki Miłosiernego to źródło jej godności, radości i apostolskiej płodności.

28 X – 4 XI 2018 Matka w Duchu

Córka Miłosiernego stając się oblubienicą Zmartwychwstałego otrzymuje szczególne powołanie do duchowego macierzyństwa. Rekolekcje są próbą przybliżenia w świetle Bożego Słowa tajemnicy przekazywania Życia, które swe źródło ma w Ojcu, przynoszone przez Ducha Świętego. Biblijna niewiasta, stając się zdolną zawrzeć w sobie Nieogarnionego, może odtąd rodzić Go dla świata. Historie kobiet o szczególnej macierzyńskiej dyspozycyjności wobec Parakleta mają pomóc rekolektantkom w rozpoznaniu i realizacji charyzmatu płodności, aby w nim mogły doświadczyć pełni kobiecości i jednocześnie przyczyniać się do objawiania światu Kościoła jako Matki.

Rekolekcje będą odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
, adres 34-210 Zembrzyce 503.

Kontakt i zapisy: tel. 734 165 929, e-mail: [email protected], więcej szczegółów i informacji na stronie www.totus-tuus.com.pl/rekolekcje/