Rekolekcje Lectio Divina dla kobiet konsekrowanych w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

Redakcja

16 Wrz 2018

Zapraszamy osoby konsekrowane do wzięcia udziału w rekolekcjach Lectio divina, które będą odbywały się w naszym ośrodku w roku 2018.

Terminy i tematy:

 

16 IX – 23 IX 2018 Córka Miłosiernego

Dziewczynko, mówię ci, wstań! (Mk 5,41). W życiu duchowym nie można wzrastać bez bliskiej i zażyłej relacji z Bogiem jako Ojcem. Boleśnie doświadczamy braku ojca, podobnie jak córeczka Jaira, która umierała osamotniona. Jezus przebudził ją jednak ze snu śmierci, oddając w ramiona ojca. Umiłowany Syn pragnie, abyśmy doświadczyli przytulenia Miłosiernego Ojca, który nie przestaje czekać na zagubione dzieci. Podczas rekolekcji rozważać będziemy najwymowniejsze obrazy biblijne, w których objawia się miłosierne serce Ojca. Dziecięcą zażyłość z Ojcem Niebieskim poznamy także ze świadectw świętych córek Boga. Często ich droga rozpoczynała się od śmierci poranionego dziecka, które wskrzeszone, z nową mocą mogło już realizować swoje powołanie. Zaskakującą puentą rekolekcji jest odkrycie jak wiele potrafi uczynić dla bliźnich ta, która w potrzebujących miłosierdzia odkrywa dzieci tego samego Ojca – swoje siostry i braci. Tożsamość córki Miłosiernego to źródło jej godności, radości i apostolskiej płodności.

28 X – 4 XI 2018 Matka w Duchu

Córka Miłosiernego stając się oblubienicą Zmartwychwstałego otrzymuje szczególne powołanie do duchowego macierzyństwa. Rekolekcje są próbą przybliżenia w świetle Bożego Słowa tajemnicy przekazywania Życia, które swe źródło ma w Ojcu, przynoszone przez Ducha Świętego. Biblijna niewiasta, stając się zdolną zawrzeć w sobie Nieogarnionego, może odtąd rodzić Go dla świata. Historie kobiet o szczególnej macierzyńskiej dyspozycyjności wobec Parakleta mają pomóc rekolektantkom w rozpoznaniu i realizacji charyzmatu płodności, aby w nim mogły doświadczyć pełni kobiecości i jednocześnie przyczyniać się do objawiania światu Kościoła jako Matki.

Rekolekcje będą odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
, adres 34-210 Zembrzyce 503.

Kontakt i zapisy: tel. 734 165 929, e-mail: [email protected], więcej szczegółów i informacji na stronie www.totus-tuus.com.pl/rekolekcje/