KARAN FAMILY BALANCE – praca z rodziną uzależnionego dziecka – GDZIE JESTEŚMY – DOKĄD IDZIEMY? – ZAPROSZENIE

Redakcja

14 Paź 2017

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o organizacji kolejnej, III Międzynarodowej Konferencji związanej z jubileuszem 25. lat prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie i Fundację KARAN.

Powyższa uroczystość odbywać się będzie w Warszawie dnia 14 października br., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod tytułem „KARAN FAMILY BALANCE – praca z rodziną uzależnionego dziecka  – GDZIE JESTEŚMY – DOKĄD IDZIEMY?”

Będzie to okazja do spotkania i zaprezentowania projektów profilaktycznych, readaptacyjnych oraz edukacyjnych, które Stowarzyszenie oraz Fundacja prowadzą w środowisku osób starszych, rodzin, młodzieży oraz dzieci od 1992r. na terenie Polski, także w ramach inicjatyw ponadnarodowych oraz przedstawienia aktualnych, naukowych koncepcji dotyczących wsparcia rozwoju i trwałości rodziny.

W trakcie Konferencji zostanie zaprezentowany aktualnie prowadzony międzynarodowy projekt „FAMILY BALANCE COACHING – prospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu miedzy życiem zawodowym i rodzinnym” prowadzony w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, EDU Research Polska oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, poświęcony tematyce utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym jako ważnego czynnika stabilizacji całego systemu rodzinnego.

Uroczystość będzie miała charakter integracji międzynarodowej i międzypokoleniowej, obok wykładów merytorycznych odbędzie się prezentacja projektu filmowego oraz opinii i własnych doświadczeń uczestników poszczególnych aktywności prowadzonych przez Stowarzyszenie i Fundację.

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja stanie się kolejnym, ważnym doświadczeniem spotkania, współpracy i  integracji przedstawicieli trzech pokoleń uczestników oraz przedstawicieli świata nauki i praktyki terapeutycznej zgodnie pracujących na rzecz promocji zdrowia, trzeźwości oraz poprawy jakości życia.

Z wyrazami szacunku pozostaje

Bożena Bereda
Przewodnicząca Zarządu Głównego  Stowarzyszenia i Fundacji KARAN