Rekolekcje dla osób konsekrowanych w monastycznej wspólnocie „Koinonia św. Pawła” w Kielcach

Redakcja

18 Cze 2018

Temat: SPOTKANIA Z JEZUSEM

Terminy: 18-24.06.2018 oraz 30.07-05.08.2018

Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas

Opis:

Znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata.

Jezus przechodzi drogą najzwyklejszej codzienności życia mężczyzn i kobiet, mówi do serca, wzbudza pytania i najgłębsze pragnienia, przynagla aby uczynić z ludzkiego życia nieustanne poszukiwanie, nigdy nie zakończone.

Lektura tekstów najbardziej znaczących spotkań z Jezusem, pozwoli nam na weryfikację aktualnego stanu naszej wiary: jak wygląda jakość mojej relacji z Panem dzisiaj, tu i teraz? Dzięki medytacji nad tymi spotkaniami, zobaczymy jak pierwsi uczniowie Jezusa rozpoznali Słowo Boże i obecność Boga w owym „Mistrzu z Nazaretu”, oraz poświęcili wszystko, aby Chrystus zamieszkał i żył w ich sercach. Będziemy więc badać Pismo „oczami serca” (por. Ef 1,18), aby odkryć w nim Chrystusa Pana, który „przechodzi” przez nasze życie. Przed nami sylwetki różnych ludzi, i „spotkania z Jezusem”, w których Bóg objawia ludziom swoje prawdziwe oblicze!

Podczas rekolekcji każdego dnia przewidziane są dwa spotkania ze Słowem Bożym (rano i po południu) połączone z refleksją i modlitwą osobistą, adoracją Najświętszego Sakramentu oraz uczestnictwem w liturgicznej modlitwie Wspólnoty (Liturgia Godzin i Eucharystia). Rekolekcje prowadzone są metodą lectio divina.

Miejsce:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
e-mail: [email protected]
tel. 606 124 328

Więcej informacji na stronie: www.rmissio.pl