Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymBenedykt XVIBenedykt XVI - Przemówienia i homilie 2012.05.27 – Rzym – Przed rozpoczęciem Roku Wiary ogłoszę dwoje nowych Doktorów Kościoła. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

2012.05.27 – Rzym – Przed rozpoczęciem Roku Wiary ogłoszę dwoje nowych Doktorów Kościoła. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

Redakcja

Benedykt XVI

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU WIARY OGŁOSZĘ DWOJE NOWYCH DOKTORÓW KOŚCIOŁA. ROZWAŻANIE PRZED MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI

Rzym, 27 maja 2012 r.

Drodzy bracia i siostry!

Dziś obchodzimy wielkie święto Zesłania Ducha Świętego, które pięćdziesiąt dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończy okres wielkanocny. Ta uroczystość przypomina nam i pozwala przeżyć na nowo wylanie Ducha Świętego na apostołów i innych uczniów zebranych na modlitwie wraz z Maryją Panną w Wieczerniku (por. Dz 2, 1-11). Jezus, po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, posyła Kościołowi swego Ducha, aby każdy chrześcijanin mógł uczestniczyć w Jego Boskim życiu i stać się Jego wartościowym świadkiem w świecie. Duch Święty, wchodząc w historię, pokonuje jej jałowość, otwiera serca na nadzieję, pobudza i sprzyja naszemu dojrzewaniu wewnętrznemu w relacji z Bogiem i bliźnim.

Duch, który «mówił przez proroków», obdarzając darami mądrości i wiedzy, wciąż inspiruje kobiety i mężczyzn, którzy angażują się w poszukiwanie prawdy, proponując oryginalne drogi poznania i zrozumienia tajemnicy Boga, człowieka i świata. Biorąc pod uwagę te okoliczności z radością ogłaszam, że w dniu 7 października, na początku Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, ogłoszę św. Jana z Avili i św. Hildegardę z Bingen doktorami Kościoła powszechnego. Tych dwoje wielkich świadków wiary żyło w bardzo różnych okresach historycznych i środowiskach kulturowych. Hildegarda była mniszką benedyktyńską, żyjącą w okresie niemieckiego średniowiecza. Była prawdziwą nauczycielką teologii i wielką znawczynią nauk przyrodniczych i muzyki. Jan, kapłan diecezjalny żyjący w czasach hiszpańskiego renesansu, uczestniczył w dziele odnowy kulturowej i religijnej Kościoła i jednoczenia społecznego na progu nowożytności. Ale świętość życia i głębia nauczania sprawiają, że są oni nieustannie aktualni: łaska Ducha Świętego wprowadziła ich bowiem w doświadczenie przenikliwego rozumienia Objawienia Bożego i rozumnego dialogu ze światem, które stanowią trwały horyzont życia i działania Kościoła.

Te dwie postaci świętych i doktorów jawią się — zwłaszcza w świetle planu nowej ewangelizacji, której będzie poświęcone wspomniane Zgromadzenie Synodu Biskupów, i w związku ze zbliżającym się Rokiem Wiary — jako osoby niezwykle ważne i aktualne. Także w naszych czasach, dzięki ich nauczaniu, nadal rozbrzmiewa głos Ducha zmartwychwstałego Pana, który oświeca drogę prowadzącą do tej jedynej Prawdy, która może nas wyzwolić i nadać pełny sens naszemu życiu.

Odmawiając teraz wspólnie modlitwą Regina caeli — po raz ostatni w tym roku — przyzywajmy wstawiennictwa Maryi Panny i prośmy, aby Kościół został silnie ożywiony mocą Ducha Świętego, by z ewangeliczną szczerością świadczył o Chrystusie i coraz bardziej otwierał się na pełnię prawdy.

po polsku:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Myślą obejmuję pielgrzymów, którzy gromadzą się u stóp Maryi w Piekarach Śląskich. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego otwieramy serca i umysły na Jego działanie i prosimy, aby nieustannie rozpalał naszą wiarę, nadzieję i miłość ogniem Bożej łaski. Niech żywe doświadczenie obecności Ducha Parakleta napełnia was pokojem.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda