Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymInne Kongregacje i Urzędy Stolicy Apostolskiej 1992.06.06 – Rzym – Kongregacja Nauki Wiary, Litteris diei 1 decembris. Dekret dotyczący “Opus Angelorum”

1992.06.06 – Rzym – Kongregacja Nauki Wiary, Litteris diei 1 decembris. Dekret dotyczący “Opus Angelorum”

Redakcja

 

Kongregacja Nauki Wiary

LITTERIS DIEI 1 DECEMBRIS. DEKRET DOTYCZĄCY “OPUS ANGELORUM”

AAS 84 (1992) 805-806.
Rzym, 6 czerwca 1992 r.

 

Listem z 1 grudnia 1977 r. skierowanym do Stolicy Apostolskiej, Kardynał Joseph Höffner, Arcybiskup Kolonii i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec prosił o przeprowadzenie badania dotyczącego stowarzyszenia nazywanego “Opus Angelorum” (Engelwerk) oraz jego nauczania i szczególnych praktyk wywodzących się z domniemanych objawień prywatnych otrzymanych przez P. Gabriele Bitterlich.

Przeprowadziwszy takie badanie, szczególnie dotyczące pism zawierających wspomniane nauczanie, Kongregacja Nauki Wiary, listem z 24 września 1984 r., powiadomiła Kardynała J. Höffnera o następujących decyzjach, które wcześniej zaaprobował Ojciec Święty na audiencji w dniu 1 lipca (AAS 76 [1984] 175-176).

1. “Dzieło Aniołów” w propagowaniu pobożności do Świętych Aniołów musi być posłuszne nauczaniu Kościoła oraz świętych Ojców i Doktorów Kościoła.

W szczególności nie będzie rozpowszechniać wśród swoich członków i wiernych kultu aniołów, który posługuje się “imionami” znanymi z domniemanego objawienia prywatnego (przypisywanego P. Gabriele Bitterlich). Nie będzie wolno używać tych imion w żadnej modlitwie wspólnoty.

2. “Dzieło Aniołów” nie będzie domagać się od swoich członków i nie będzie przedkładać im tak zwanego “przyrzeczenia milczenia” (“Schweigen-Versprechen”), chociaż jest słuszne zachowywać odpowiednią dyskrecję w sprawach wewnętrznych “Dzieła Aniołów”, która jest właściwa członkom instytutów kościelnych.

3. “Dzieło Aniołów” i jego członkowie będą zachowywać skrupulatnie wszystkie przepisy liturgiczne, przede wszystkim dotyczące Eucharystii. Ma to szczególne znaczenie dla tak zwanej “komunii wynagradzającej”.

Następnie Kongregacja Nauki Wiary mogła przeanalizować inne pisma pochodzące z tego samego źródła, jak również upewnić się, że jej poprzednie decyzje nie zostały poprawnie zinterpretowane i zastosowane.

Badanie innych pism potwierdziło sąd, który był podstawą poprzednich decyzji, to znaczy, że angelogia propagowana przez “Opus Angelorum” i wynikające z niej pewne praktyki są obce Pismu Świętemu i Tradycji(1) i dlatego nie może służyć za podstawę dla duchowości i działalności stowarzyszeń zaaprobowanych przez Kościół.

Z tego powodu Kongregacja Nauki Wiary uznała za konieczne przypomnieć wcześniejsze decyzje, uzupełniając je następującymi normami.

I. Teorie pochodzące z domniemanych objawień otrzymanych przez P. Gabriele Bitterlich dotyczące świata aniołów, ich imion własnych, ich grup i funkcji, nie mogą być ani nauczane, ani w żaden sposób wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, w organizowaniu i w strukturze działania (“Baugerüst”) “Opus Angelorum”, jak również w kulcie, w modlitwach, w formacji duchowej, w duchowości publicznej i prywatnej, w posłudze czy apostolacie. Ta sama decyzja odnosi się do jakiegokolwiek Instytutu lub Stowarzyszenia uznanego przez Kościół.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wewnątrz lub na zewnątrz Stowarzyszenia, książek czy innych pism zawierających wspomniane teorie jest zakazane.

II. Są zabronione różne formy poświęcenia się aniołom (“Engelweihen”) praktykowane w “Opus Angelorum”.

III. Jest ponadto zabronione tak zwane udzielanie sakramentów na odległość (“Fernspendung”), a także włączanie do liturgii eucharystycznej i Liturgii Godzin tekstów, modlitw lub obrzędów, które bezpośrednio czy też pośrednio odnosiłyby się do wspomnianych teorii.

IV. Egzorcyzmy mogą być praktykowane wyłącznie według norm i dyscypliny Kościoła w tym zakresie oraz przy użyciu zaaprobowanych przez niego formuł.

V. Delegat wyposażony w specjalną władzę, mianowany przez Stolicę Apostolską, zweryfikuje i w kontakcie z Biskupami będzie czuwał nad wprowadzeniem wyżej ustalonych norm. Będzie starał się wyjaśnić i uregulować relacje między “Opus Angelorum” i Zgromadzeniem Kanoników Regularnych Krzyża Świętego.

W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszy Dekret, uchwalony na zebraniu plenarnym Kongregacji, i nakazał jego opublikowanie.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 6 czerwca 1992 r.

Joseph Kard. Ratzinger
Prefekt

+ Alberto Bovone
Abp tyt. Cezarei Numidyjskiej
Sekretarz

1. Por. BENEDICTUS PP. XIV, Doctrina de Beatificatione Servorum Dei et de Canonizatione Beatorum, Lib. IV, Pars II, Cap. XXX, De Angelis et eorum cultu, Venetiis 1777.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda