Home DokumentyPolskie dokumenty o życiu konsekrowanymEpiskopat PolskiPisma, przesłania i homilie Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego 1961.11.04 – Warszawa – Dekret zatwierdzający program egzaminów z prawa zakonnego

1961.11.04 – Warszawa – Dekret zatwierdzający program egzaminów z prawa zakonnego

Redakcja

 

Kard. Stefan Wyszyński
Prymas Polski

DEKRET ZATWIERDZAJĄCY PROGRAM EGZAMINÓW Z PRAWA ZAKONNEGO

Warszawa, dnia 4 listopada RP. 1961.
N.5466/61/P.

 

Na mocy szczególnych uprawnień, nadanych Nam przez Stolicę Apostolską, niniejszym zatwierdzamy załączony Program Egzaminów z prawa zakonnego, zapowiedzianych z Naszym Zarządzeniu z dnia 3 lipca br. N.3568/61/P.

Wydział Spraw Zakonnych w Sekretariacie Prymasa Polski upoważniamy do aktualizowania i uzupełniania – w miarę potrzeb – wymienionego Programu Egzaminów.

+ Stefan Kard. Wyszyński

PROGRAM EGZAMINÓW

Dział I.

Na czym polega doskonałość chrześcijańska? Na czym zakonna? Stany Doskonałości ustanowione przez Kościół i działające w Kościele: podział, bliższe określenia, organizacja hierarchiczna i terytorialna poszczególnych Stanów Doskonałości.

Czym jest ślub, a w szczególności ślub zakonny? Rodzaje ślubów zakonnych; zobowiązania oraz skutki, które ze ślubów zakonnych wypływają.

Reguła, Konstytucje, Zwyczajnik, Dyrektorium, Ceremoniał. Czym sa one dla Stanów Doskonałości i dla ich członków. Czy i jakiego potrzebują zatwierdzenia? Czy obowiązują pod grzechem?

Zakładanie i znoszenie Stanów Doskonałości, ich prowincji i domów. Kardynał Protektor. Kurator.

Stosunek prawny klasztorów żeńskich, zgromadzeń zakonnych oraz poszczególnych domów zakonnych do Ordynariusza miejscowego i proboszcza.

Przełożeni Stanów Doskonałości. Ich ustanawianie, zakres i charakter ich władzy. Obowiązki. Czas urzędowania.

Sprawozdania z pięcioletniej działalności i stanu Instytutu.

Kanoniczna wizytacja Stanów Doskonałości przez Przełożonych i Ordynariusza. Sposób przeprowadzania wizytacji.

 Spowiednicy, kapelani, konferencjoniści i rekolekcjoniści Stanów Doskonałości. Prawa i obowiązki Przełożonych względem nich. W jakich wypadkach pozwala prawo na wyjawienie tajemnicy sumienia?

Majątek Stanów Doskonałości i jego zarząd. Zakres ubóstwa u podwładnych i Przełożonych. Alienacja. Peculium.

Powołanie i przyjęcie do Stanu Doskonałości. Postulat i nowicjat. Warunki ważności i godziwości przyjęcia. Posag.

Nowicjat, jego cel, trwanie i przerwy. Kierownictwo nowicjatów, jego zadania, uprawnienia i kwalifikacje.

Profesja zakonna. Czym jest w rozumieniu prawa? Jej rodzaje, warunki ważności i skutki prawne.

Klauzura większa, mniejsza i biskupia i jej skutki prawne. Rozmównica. Wychodzenie poza dom zakonny. Instytucja Sióstr Zewnętrznych: ich prawa i obowiązki. Instrukcja Św. Kongregacji dla Spraw Zakonnych i Statuty Sióstr Zewnętrznych z dnia 25 marca 1961 r. (ASS, 53/1961/371-380).

Jakie pobożne praktyki i ćwiczenia powinien obejmować Regulamin dnia w domu zakonnym.

Przejście z jednego zgromadzenia do drugiego i z jednego Klasztoru Mniszek do drugiego w tym samym Zakonie.

Wystąpienie i zwolnienie z klasztoru. Wydalenie na mocy samego prawa.

Przebywanie poza domem zakonnym, eksklaustracja i sekularyzacja. Ucieczka i apostazja.

Sanacja profesji nieważnej.

Instrukcja Św. Kongregacji dla Spraw Zakonnych o drugim roku nowicjatu, o profesji nowicjuszki w niebezpieczeństwie śmierci, o nauczaniu katechizmu w nowicjacie i juwenacie.

Dział II.

Jak należy rozumieć dążenie Stolicy Apostolskiej do odnowienia życia zakonnego? Czym jest i czym nie jest przystosowanie /adaptacja/ życia zakonnego do wymagań dzisiejszych czasów?

Postanowienia Dekretu Św. Kongregacji dla Spraw Zakonnych z dnia 26 marca 1956 r. (ASS, 48/1956/295-295) w sprawie Zjazdów i Zebrań międzyzakonnych.

Wskazania Instrukcji Sekretarza Św. Kongregacji dla Spraw Zakonnych, skierowane do Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich z 1952 r. (Acta et Documenta Congressus Internationalis Superiorissarum Generalium, Rome 1952).

Instrukcja Episkopatu Polski z dnia 7 stycznia 1950 r.

Komunikat Sekretariatu Prymasa Polski w sprawie odczytów głoszonych przez Siostry zakonne d dnia 18 lutego 1953 N.778/53/P.

Zachęta Prymasowska w sprawie międzyzakonnych Instytutów naukowych z dnia 1 maja 1957 r. i 13 czerwca 1958 r.

Zarządzenie Prymasa Polski z dnia 2 października 1959 r. N.5533/59/P w sprawie zwolnienia z klasztoru.

Instrukcja Prymasa Polski z dnia 2 października 1959 r. N.5611/59/P w sprawie uprawnień zakonnic do wolności korespondencji z Rządcą Diecezji.

Zarządzenie Prymasa Polski z dnia 19 listopada 1959 r. N.6699/59/P o rozprowadzaniu dewocjonaliów.

Regulamin Sióstr zakonnych, pracujących w duszpasterstwie parafialnych z dnia 18 marca 1960 r.

Instrukcja Prymasa Polski z dnia 3 maja 1961 r. N.2852/61/P w sprawie Małego Oficium o NMP.

Ostrzeżenie Sekretariatu Prymasa Polski z dnia 16 września 1960 r. N.4908/60/P w sprawie dopuszczenia do profesji zakonnej.

Instrukcja Prymasa Polski z dnia 26 sierpnia 1961 r. N.4329/61/P w sprawie obowiązków Przełożeńskich.

Współpraca międzyzakonna z Wydziałem Spraw Zakonnych Sekretariatu Prymasa Polski (Dni skupienia, studia międzyzakonne, Referentki Diecezjalne, dokształcanie religijne, sprawozdania itp.).

Wytyczne Wydziału Spraw Zakonnych Sekretariatu Prymasa Polski w sprawie zachowania się Sióstr zakonnych na kursach, poza domem zakonnym i w miejscach kuracyjnych.

Dział III.

Stan prawny Zakonów i Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Przepisy podatkowe dla Instytucji kościelnych.

Zarys prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Technika kancelaryjna w załatwianiu spraw z Władzami Kościelnymi i Cywilnymi.

Zatwierdzam

/-/ + Stefan Kard, Wyszyński

Warszawa, dnia 4 listopada 1961 r.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda