Często zadawane pytania

 • Jak skontaktować się z administratorem?

  Wszelką pomoc odnośnie internetowego katalogu domów zakonnych można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] - można tam również nadsyłać sugestie dotyczące zmian oraz nowych funkcjonalności.

 • Jak zmienić hasło?

  Do zmiany hasła należy użyć przycisku na stronie logowania. W formularzu, który się pojawi, trzeba podać dotychczasowe hasło oraz dwukrotnie nowe - dla upewnienia się, że w nowym haśle użytkownik nie popełnił błędu.

 • Dlaczego jako data ostatniej aktualizacji wyświetla się 1 stycznia 2014?

  Możliwość wyświetlania daty ostatniej aktualizacji została dodana 21 czerwca 2017 r. Wszystkie rekordy, które były aktualizowane przed tą datą (lub wcale) są wyświetlane z datą 1 stycznia 2014 r. Niestety nie ma możliwości weryfikacji, czy dany rekord był modyfikowany przez sekretarza przed 21 czerwca.

 • Czy istnieje konto z zablokowaną możliwością edycji danych?

  Tak, istnieje konto gościa - dane logowania do niego można uzyskać od administratora. Takie konto można udostępniać osobom, które potrzebują dostępu do katalogu, ale nie muszą mieć możliwości edytowania danych. Należy pamiętać, że również konto gościa pozwala na dostęp do wszystkich zawartych w katalogu danych adresowych, dlatego można je udostępniać zaufanym osobom i nie należy podawać danych logowania w miejscach publicznych (fora internetowe, grupy dyskusyjne...).

 • Dlaczego nie wyświetlają się wszystkie opcje wyszukiwania?

  W katalogu zostało wprowadzone dynamiczne filtrowanie opcji wyszukiwania. Oznacza to, że po wybraniu z listy jednego z kryteriów na pozostałych listach pozostaną tylko opcje zgodne z tą wybraną. Przykłady:
  - po wyborze instytutu w polu "diecezja" dostępne będą jedynie te diecezje, w których są obecności wybranego instytutu
  - po wyborze jurysdykcji możliwe będzie jedynie wybranie tego instytutu, do którego ona należy
  - po wyborze rodzaju działalności w polu "instytut" pokażą się jedynie instytuty prowadzące działalność wybranego typu

  Aby ponownie pokazać wszystkie opcje, należy powrócić do ustawienia "wszystkie" w poszczególnych polach.

 • Dlaczego nie ma zgłaszanej funkcjonalności?

  Nadal pracuję nad wzbogaceniem internetowej bazy danych domów i dzieł prowadzonych przez instytuty zakonne.

  Spośród sugestii zgłoszonych na spotkaniu sekretarzy 12 czerwca 2017 r. do tej pory dodane zostały:
  - filtrowanie danych po zaznaczeniu jednej z kategorii w wyszukiwarce
  - kontakt do administratora
  - dział pomocy
  - wyświetlanie daty ostatniej aktualizacji
  - możliwość zmiany hasła
  - konto gościa - bez możliwości edycji
  - edycja danych kurii diecezjalnych - dla sekretarza KWPZM
  - otwieranie danych domu/dzieła w nowej karcie
  - naprawa zablokowanego pola "jurysdykcji" przy tworzeniu nowego rekordu
  - uwzględnienie geografii w nazwach jurysdykcji
  - dodanie kont dla referentów ds. zakonnych w diecezjach
  - otwieranie strony "Nowy" w nowej karcie
  - możliwość anulowania zmian podczas edycji
  - drobne poprawki

  Nadal pracuję nad implementacją:
  - przycisku "Wyczyść" na stronie wyszukiwania
  - połączenia w bazie noclegów i gastronomii
  - eksportu wyników wyszukiwania do pliku
  - sortowania wyników wyszukiwania wg innych kryteriów
  - zmiany kolejności wyświetlania danych na karcie diecezji
  - usunięcia błędu, na skutek którego podczas edycji dane diecezji są usuwane