Zakony – nadzieją dla Europy

100202g1.png O nadziei dla Europy, którą niosą zakony będą rozmawiać w następnym tygodniu reprezentanci męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych z całej Europy. Do Częstochowy zjadą delegaci 37 konferencji życia konsekrowanego z 25 krajów europejskich. Będą obradować od 8 do 14 lutego.
O życiu zakonnym w Europie – z jednej strony jako historiach pełnych nadziei, a z drugiej jako nadziei dla historii będą rozmawiać członkowie Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych (UCESM), reprezentujący około 400 tys. zakonnic i zakonników.


Spotkanie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. – Jako miejsce
spotkania została wybrana Częstochowa, ze względu na szczególne
znaczenie Sanktuarium na Jasnej Górze dla historii i duchowości
Kościoła w Polsce – wyjaśnia matka Jolanta Olech, sekretarka generalna
Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w
Polsce i rzecznik spotkania europejskiego.

Miejscem obrad będzie gmach wyższego seminarium duchownego w Częstochowie.

Tematem 14. Zgromadzenia Generalnego UCESM będzie nadzieja. Ojciec José Cristo Rey García Paredes, hiszpański klaretyn, zaprosi uczestników do refleksji, opartej na fundamencie biblijnym i teologicznym, nad tematem : «Nadzieja jako misja życia kosekrowanego na kontynencie europejskim».

Do Polski poza członkami Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych przyjadą reprezentanci wspólnot życia konsekrowanego z Łotwy, Bułgarii, Białorusi, Finlandii oraz Bośni-Hercegowiny. Obecni będą także przedstawiciele europejskich instytucji kościelnych, m.in. Rady Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE), Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), Europejskiego Serwisu Powołań (SEV) i Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS). Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak i bp Wacław Depo, przewodniczący Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

W ramach wspólnej refleksji nad tematem nadziei, odbędzie się pielgrzymka do obozu zagłady w Auschwitz, gdzie poza zwiedzeniem obozu i muzeum, przewiduje się Mszę św. w kaplicy przylegającej do obozu. Goście będą mieli też okazję do zwiedzenia niektórych zabytków Krakowa i Tyńca. – Ważnym akcentem dnia krakowskiego będzie Mszę św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza w Sanktuarium Miłosierdzia i prawdopodobnie spotkanie z Księdzem Kardynałem Metropolitą w klasztorze franciszkanów na Starym Mieście – wyjaśnia m. Olech.

W ostatnim dniu spotkania – w sobotę, 13 lutego – Mszy św. dla uczestników spotkania w sanktuarium na Jasnej Górze będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

Unia Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych (UCESM) jest organizacją o charakterze kontynentalnym, skupiającą obecnie 37 krajowych Konferencji Przełożonych Wyższych z 25 krajów reprezentujących ok. 400 zakonników i zakonnice Europy. Sekretariat Unii składający się z sekretarki generalnej i personelu pomocniczego i od 1996 ma swoją stałą siedzibę w Brukseli.

Pierwsze spotkanie przewodniczących i sekretarzy generalnych konferencji zakonników Europy zachodniej w 1980 r. w Paryżu. Rozważono propozycję powołania organizacji o charakterze europejskim, która mogłaby stanowić forum dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń między zakonami Europy. Pierwsze zebranie plenarne w Rzymie odbyło się rok później. Zebrania Plenarne UCESM-u odbywają się co dwa lata w różnych krajach Europy.

Więcej na temat UCESM

Za: Biuro Prasowe KEP.