«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił» (Łk 2,15)„O czym Pan nam oznajmił”… Święta Bożego Narodzenia to nade wszystko czas inicjatywy  Stwórcy, posyłającego swoje Słowo, czas zbawczego przyjścia Boga na ziemię szukającego człowieka. Bóg szukający człowieka i człowiek szukający Boga spotykają się w przestrzeni wiary, której tajemnicę w trwającym Roku Wiary szczególnie rozważamy.

Życzymy sobie zatem wzajemnie, w ramach wspólnot i więzi  międzyludzkich, w których Pan Bóg nas postawił, aby nie ustawała nasza wiara, aby wraz z Chrystusem nowo narodzonym wzrastała ona w naszym życiu, by była siłą i umocnieniem w obecnych czasach.

Życzymy na okres świąteczny i na cały Nowy Rok 2013 zdrowia i miłości, wytrwałości w dążeniu do dobra i nadziei, która zawieść nie może.  Do tych życzeń dołączam– jak zawsze – dar codziennej modlitwy. 

Ks. Tomasz Sielicki TChr
Przewodniczący KWPZM w Polsce
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego