„Wierni aż do końca” – Dzień Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Łódzkiej

Pragniemy dzisiaj z pokorą prosić Boga o dar wierności, nawet gdyby była przeniknięta dotkliwym krzyżem”- mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki w Bazylice Archikatedralnej podczas Mszy Świętej. W Święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele Katolickim obchodzony był już po raz XIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Podczas homilii wygłoszonej do wiernych metropolita łódzki przypomniał historię życia i świętości Teresy Wielkiej zwanej również Świętą Teresą z Avili, czy Teresą od Jezusa. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że w jej życiu bardzo wyraźne były dwie prawdy: o miłości ofiarnej i o nadziei. Ona swoim życiem pokazała, że warto iść za Chrystusem, który jest światłością świata. Warto za Nim iść aż do końca.

Metropolita Łódzki podkreśla, że jest to dzień szczególny. To właśnie dzisiaj osoby życia konsekrowanego odkrywają na nowo swoje powołanie i tę prawdę, że są z Kościoła i dla Kościoła. Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do świętujących dzisiaj osób z apelem o to, by byli świadkami miłości, ale tej miłości która kosztuje, która jest wymagająca poświęceń i walki. Prosił też o to, by osoby życia konsekrowanego były dla świata znakiem nadziei, znakiem pokazującym, że nasza ojczyzna jest w niebie i że to właśnie tam powinny dążyć wszystkie nasze myśli i działania.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył bardzo wyraźnie, że w dzisiejszych czasach, a w sposób szczególny właśnie dzisiaj, potrzeba modlitwy o powołania. Powołania do życia w pełni poświęconego Bogu. Powołania do życia w wierności aż do końca. By być czytelnym znakiem dla świata. Znakiem którego ten świat tak bardzo potrzebuje.

W uroczystości, która jest szczególnym świętem wszystkich tych, którzy ofiarowali swoje życie Panu Bogu, uczestniczyli kapłani, alumni seminariów duchownych, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.

Podczas uroczystości modlono się przy relikwiach Założycieli i Świętych z Zakonów i Zgromadzeń posługujących na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Piotr Matuszak OFMConv