Bracia, póki mamy czas dobrze czyńmy – św. Franciszek z Asyżu

W Święto Narodzenia NMP, w miejscu poświęconym Niepokalanej zebrali się pielgrzymi z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z przełożoną Regionu warszawskiego (i zarazem Radną Rady Narodowej) – s. Barbarą Lis.

Obecni byli też Ojcowie Asystenci tego Regionu i opiekunowie wspólnot lokalnych istniejących przy parafiach. Był też o. Marian Jarząbek OFMConv, przewodniczący Konferencji Asystentkę Narodowych FZŚ.

W sposób duchowy z franciszkanami świeckimi w modlitwie łączyli się też słuchacze Radia Niepokalanów, które transmitowało to spotkanie na falach eteru. Mszy św. przewodniczył gospodarz tego miejsca gwardian klasztoru w Niepokalanowie o. dr Mirosław Bartos OFMConv. Swoją modlitwą otoczył wszystkich chorych członków należących do franciszkanów świeckich. Do wspólnej modlitwy przyłączyli się też liczni pielgrzymi nawiedzający nasze Sanktuarium w Niepokalanowie.

Tradycja pielgrzymowania Regionu warszawskiego FZŚ do Niepokalanowa sięga roku 2000. Wtedy to gromadzono się w dniu 3 maja każdego roku w „Starej” kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z każdym rokiem przybywało coraz więcej franciszkanów świeckich, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, więc w kaplicy zrobiło się ciasno. Z czasem ukształtowała się praktyka aby zmienić termin na drugą sobotę miesiąca września. I tak już zostało do dziś, franciszkanie świeccy pielgrzymują do św. Maksymiliana w tym terminie.

Homilia, którą wygłosił przełożony klasztoru w Niepokalanowie skupiona była wokół Narodzenia Maryi, której święto w tym dniu obchodziliśmy. Kaznodzieja zachęcał aby franciszkanie świeccy wpatrzeni w życie NMP, brali z Niej przykład życia wiary. „Niech wasze życie drodzy bracia i siostry we FZŚ stanowi źródło określonych wzorów. Niech ono dostarcza poszukiwanych wartości i propozycji celów, realizacji tych celów” – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. pielgrzymi udali się do Sali św. Bonawentury, aby wysłuchać konferencji wygłoszonej przez o. Jana Fibka – kapucyna z Nowego Miasta nad Pilicą. Temat odczytu zatytułował „W niewolę do Niepokalanej Panny – czyli franciszkańskie poświęcenie Bogu dla wolności Kościoła i Ojczyzny”.

Omawiając to zagadnienie wspomniał o korzeniach (początkach) franciszkańskiego zawierzenia Maryi na przykładzie trzech ważnych postaci, mianowicie: św. Franciszka z Asyżu, św. Ludwika Marii Grignon de Montfort oraz św. Józefa z Kupertynu. W drugiej części kaznodzieja odwołał się do bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap – założyciela wielu zgromadzeń zakonnych tzw. bezhabitowych (ukrytych) oraz do św. Maksymiliana Marii Kolbego, który również mówił o niewolnictwie maryjnym i oddaniu się Niepokalanej. Trzecią osobą, którą wymienił mówca to Czcigodny Sługa Boży – Stefan kard. Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.

Na koniec usłyszeliśmy o bł. Janie Pawle II, który jak sam mówił, że wiele zawdzięcza św. Ludwikowi Marii Grignon de Montfort w ważnych momentach życia, którego książkę „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny” zabierał ze sobą na popołudniową zmianę, gdy pracował w fabryce sody na Solvayu.

Konferencja zakończyła się wspólnym odmówieniem „Aktu ofiarowania” ułożonym przez Stefana kard. Wyszyńskiego.

Kolejnym punktem pielgrzymki była wspólna agapa przygotowana przez Braci z klasztoru niepokalanowskiego z pomocą franciszkanów świeckich z miejscowej parafii. Bigos jak zawsze wszystkim smakował wraz z kromką chleba upieczonego w klasztornej piekarni.

Po posiłku o godz. 14oo w „Starej” kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego odmówiono „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” a później już procesyjnie wszyscy franciszkanie świeccy wraz z Asystentami i opiekunami duchowymi udali się na „Dróżki maryjne” wokół niepokalanowskiej Bazyliki, gdzie odmówiono „Koronkę franciszkańską”. A po niej udzielono błogosławieństwa i nastąpiło rozesłanie do własnych wspólnot lokalnych.

Pielgrzymka franciszkanów świeckich do Niepokalanowa, skupionych w czterdziestu wspólnotach lokalnych Regionu warszawskiego, była głębokim przeżyciem duchowym dla 250 osób. Spotkanie to wszystkich ubogaciło i zarazem pozwoliło doświadczyć czym jest radość franciszkańska przeżywana we wspólnocie braterskiej i siostrzanej tercjarzy.

Należy żywić nadzieję, że również w przyszłym roku Franciszkański Zakon Świeckich ponownie zawita do Niepokalanowa.

o. Jacek Staszewski OFMConv