Kolędnicy z Pakości – Rycerze św. Franciszka

„ Dzisiaj  w Betlejem, dzisiaj  w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła Syna.”  W dniach od 26 grudnia do 30 grudnia tę radosną nowinę dzieci ze wspólnoty Rycerzy Świętego Franciszka z Pakości, wraz ze swym opiekunem zaniosły do rodzin naszej franciszkańskiej parafii pw. Świętego Bonawentury.

Wielka radość ogarnęła serca rodzin, które przyjęły nas do swych domów i razem śpiewem kolęd uwielbiliśmy Syna Bożego!!! Ludzie dobrego serca obdarowali dzieci słodyczami, które  zostaną przeznaczone na Dom Dziecka w Jaksicach, a zebrane ofiary pieniężne pozostaną przekazane potrzebującym dzieciom na Syberii. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które przyjęły nas do swych domów i dofinansowały naszą inicjatywę dobroczynną. Niech Wam kochani Bóg Wasze dobro wynagrodzi potrzebnymi łaskami! Nasza modlitwa niech  będzie z naszej strony podziękowaniem! Dzieciom Kochanym również pragnę wraz z moją całą wspólnotą zakonną podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie w to dobre dzieło pomocy potrzebującym. Dziękujemy Bogu za ten piękny czas kolędowania!!!

Walenty Łaga OFM

Więcej – zdjęcia na: www.franciszkanie.net