Nowy numer kwartalnika Homo Dei, 1/2020

Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

W numerze 4/2019:

Artykuły i wywiady

Maciej Szeszko SDS – O szkolnych rekolekcjach wielkopostnych dla młodzieży
Wojciech Sadłoń SAC – Między transcendencją a Wcieleniem. Opcja katolicka
Józef Baniak – Kryzys powołań czy kryzys powołanych? Powołania zakonne sióstr i braci w Polsce w latach 1964–2017
Dariusz Pabiś CSsR – Oscar Romero – orędownik teologii wyzwolenia jako nośnika chrześcijańskiej nadziei
Paweł Szuppe – Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich według ks. Tadeusza Dajczera
Sławomir Zatwardnicki -Tylko nie mów nikomu o takim Kościele
Dar łaski: 70 lat jako redemptoryści – Rozmowy z o. Antonim Kendölem i o. Józefem Newaldem, redemptorystami austriackimi
Dokonujemy pracy epokowej – Rozmowa z ks. prof. Mirosławem S. Wróblem

Zagadnienia duszpasterskie

W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
Kazimierz Fryzeł CSsR – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 1 lipca do 30 września 2019 roku

W trosce o kapłańską dojrzałość
Bogusław Jasiński – Uwagi nt. Koronki do Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej

Jak nie mówić i jak mówić…
Ks. Janusz Stańczuk – …do dzieci na Mszy Świętej

Inicjatywy duszpasterskie
Rekolekcje dla wdów – Rozmowa z p. Joanną Gościniak

Sprawozdania
Lucja Orzechowska – Sprawozdanie z sympozjum nt. „Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009) – badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej”, Warszawa, 7 września 2019 roku

Kino z duszą
Marek Kotyński CSsR – Ludzka kondycja

Oczami świeckich
Moim zdaniem
Milena Kindziuk – Błogosławiony Prymas Stefan Wyszyński

Wojna światów
Marzena Nykiel – „Mądrość etapu” czy oportunizm?

Ambona polityczna
Bogumił Łoziński – Ekologia, grzech, nawrócenie

Pomoce homiletyczne
Myśli do homilii na niedziele i święta (kwiecień–czerwiec 2020 roku)
Teresa Paszkowska SNMPN, Zdzisław Pietkiewicz CSsR, Anna Maria Pudełko AP, Paweł Sokołowski, ks. Jerzy Swędrowski

Recenzje i informacje
Ks. Janusz Kumala MIC, Z Maryją przy Jezusie. Modlitewne rozmowy z Matką (rec. Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv)
Zygmunt Zieliński, Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek? Rzecz o reformach oświaty i nauki (rec. ks. Edward Walewander)
Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania (rec. Marek Marczewski)
alina Irena Szumił, „Był człowiek posłany…”. Kalendarium życia i wydarzeń Sługi Bożego ks. Wincentego Granata (rec. Marek Marczewski)

Informacja o wybranych publikacjach książkowych (oprac. Tomasz Sekunda)

Za: www.redemptor.pl