Spotkanie Delegatów ds. Zakonów Męskich z Konsultą

zyciezakonne.plW Warszawie, w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w poniedziałek 23 lutego spotkanie Konsulty KWPZM z delegatami ds. zakonów męskich w polskich diecezjach.

Delegaci zostali powołani w październiku 2014 r. za zgodą biskupów diecezjalnych w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego i w pierwszym rzędzie mają pomóc w zorganizowaniu wydarzen tego Roku w Kościołach lokalnych.

Jednak zgodnie z zamierzeniem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich podejmują także wysiłek wewnętrzej integracji męskich wspólnot zakonnych dla wzajemnej współpracy oraz pełniejszego udziału w życiu poszczególnych diecezji.

Przed spotkaniem Konsulta skierowała do delegatow trzy pytania związane z organizacją Roku Życia Konsekrowanego, współpracą między domami zakonnymi oraz ideą przedłużenia posługi delegatów także po zakończeniu Roku Zycia Konsekrowanego.

Niemal całe spotkanie poświęcone było dyskusji nad postawionymi pytaniami. Delegaci dzielili się swoimi doświadczeniami z których jasno wynika, jak bardzo potrzebne było stworzenie tej posługi. W większości przypadkow, po przełamaniu pierwszych lodów, współpraca z wikariuszami ds. życia konsekrowanego w diecezjach oraz siostrami referentkami układa się bardzo dobrze.

Wielu delegatow podkreślało ogromną życzliwość i troskę biskupow diecezjalnych o stan życia konsekrowanego w diecezji. Oczywiście w niektórych diecezjach zdarzają się trudności, związane z niezrozumieniem roli delegata i jego zadań, ale generalna ocena tej inicjatywy KWPZM wypadła w dyskusji pozytywnie.

Prrzedstawiciele Konsulty dziękowali delegatom za ich zaangażowanie, prosząc równocześnie o szczególny wysiłek w integrowaniu męskich środowisk zakonnych do większej współpracy wzajemnej, zarówno w durszpasterstwie, ale szczegolnie w obszarze formacji permanentnej oraz budowaniu międzyzakonnej wspolnoty.

W trakcie spotkania predstawiono także informacje o inicjatywach ogólnopolskich na Rok Życia Konsekrowanego. Ekonom Konferencji opowiedział o zawartych ostatnio umowach z różnymi firmami, które pozwalają zaoszczędzić na wydatkach związanych z utrzymaniem wspolnot zakonnych.

Na zakończenie spotkania wszystkim zebranym zostały przybliżone postaci O. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz O. Michała Tomaszka, polskich misjonarzy franciszkańskich w Peru, których męczeństwo za wiarę zostało potwierdzone przez papieża Franciszka i którzy będą beatyfikowani jeszcze w trakcie Roku Zycia Konsekrowanego – 5 grudnia 2015 roku.

Red.