Zakonnicy to ludzie, którzy dali się uwieść Chrystusowi – zakonna modlitwa w Drohiczynie

W przeżywanym obecnie Roku Życia Konsekrowanego, członkowie zgromadzeń zakonnych z terenu diecezji drohiczyńskiej przybyli wieczorem 31 stycznia, na zaproszenie biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa do Drohiczyna na wspólną modlitwę. Poprzedziła one też obchodzony w Święto Ofiarowanie Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Spotkali się oni najpierw w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie z zachętą do pomocy i otoczenia modlitwą Drohiczyńskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, duszpasterstwa nauczycieli i dzieł ewangelizacyjnych zwróci się, odpowiedzialny za to w diecezji, ks. dr Robert Grzybowski. Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a konferencję na temat odczytywanie i realizacji charyzmatów w życiu zakonnym wygłosił rektor WSD w Drohiczynie ks. prał. prof. dra hab. Tadeusz Syczewski. Odwołał się w niej do słów : „ Bóg jest Miłością” , które w 1999 roku były hasłem pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, w tym również jego pobytu w Drohiczynie. Podkreślił, odwołując się do jego papieskiego nauczania, że są to z słowa – klucze do zrozumienia każdego powołania, gdyż miłość, którą Bóg nas pierwszy umiłował, czyni nowymi ludźmi. Świętość bowiem to miłość. „ Jesteśmy zatem, przypomniał, wezwani do tego, aby świadczyć o Jego miłości i odważnie głosić to fundamentalne przesłanie najpierw w swoich wspólnotach, a potem w miejscu, w którym przyszło nam żyć i pracować. Wzywajmy potęgi miłości Boskiej Ducha Świętego, aby uczynił nas zdolnymi do miłowania. Aby pozwolił nam pozostać siewcami miłości, konstruktorami wspólnoty, operatorami braterstwa. Mamy być siewcami dobra, pokoju, solidarności, ale także odpowiedzialności za Kościół, za Ojczyznę i za każdego człowieka” – mówił ks. Syczewski.

Przypomniał on również, że życie konsekrowane ma być świadectwem miłości Boga na różnych płaszczyznach posługiwania. „Życie konsekrowane ma wielkie znacznie właśnie dlatego, że wyraża nieograniczoną bezinteresowność i miłość, co jest szczególnie doniosłe, zwłaszcza w świecie zagrożonym zalewem spraw nieważnych, materialnych i przemijających. W życiu Kościoła i społeczeństwa potrzebni są ludzie zdolni do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim dla miłości Boga. Jesteście Bogu potrzebni, jesteście nieocenionym darem dla całego Kościoła, ojczyzny i diecezji”, podkreślił.

Głównym punktem modlitewnego spotkania była Eucharystia, celebrowana w katedrze p.w. Trójcy Świętej przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. Podkreślił on znacznie, jakie mają zakony w diecezji wspierając i włączając się w nurt jej duszpasterskich działań. Podkreślając zaś obecność biskupa seniora Antoniego Dydycza, którego nazwał „Pierwszym Zakonnikiem diecezji”, przypomniał, że ten szczególny rok dla zakonników, jest dla niego rokiem jubileuszowym, 60 rocznicy złożenia przez ślubów w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. Ks. bp Pikus zachęcił także wszystkich do świętowania jubileuszy, które pomagają w odnowieniu pierwotnej gorliwości i miłości.

Homilię wygłosił wikariusz biskupi ds. życia zakonnego, salezjanin ks. Dariusz Matuszyński SDB. Powiedział on, że chociaż świat często nie rozumie istoty życia konsekrowanego, to zakony nie są „azylem dla zagubionych, ale znakiem i drogowskazem pogodnego nieba.” Przypomniał, że osoby życia konsekrowanego to nie tylko siostry zakonne, bracia i ojcowie, ale również osoby należące do instytutów świeckich i do indywidualnych form życia konsekrowanego, które oddają siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Powiedział że w Polsce jest około 35 tysięcy osób konsekrowanych. 83 zakony kontemplacyjne, a na terenie diecezji drohiczyńskiej obecnie znajduje się 18 domów zakonnych zgromadzeń żeńskich, gdzie przebywa 115 sióstr oraz 3 zakony męskie : salezjanie, sercanie i kapucyni, w których mieszka 25 zakonników. Ks. Matuszyński wyjaśnił też symbolikę logo Roku Życia Konsekrowanego, które ukazuje powszechne pojednanie w Chrystusie i to co możemy dać światu : Ewangelię, proroctwo i nadzieję. Podkreślił też mądrość w odkryciu przez założycieli zgromadzeń konkretnego charyzmatu, przekazywanego kolejnym pokoleniom swych uczniów. Powiedział, że obecni członkowie zgromadzeń powinni z wdzięcznością myśleć o swym powołaniu, ponieważ mogą być oni częścią tej niebanalnej i ważnej historii. „ Tysiące osób w naszym społeczeństwie wiedzie życie miernej rozpaczy. Spędzają długie, męczące godziny w pracy, której nie znoszą, aby móc kupić rzeczy, których nie potrzebują oraz żeby zrobić wrażenie na ludziach, których nie lubią. To takie bolesne i prawdziwe. A zakony kontemplacyjne, są takim czytelnym znakiem, że nie wszyscy muszą wpaść w ten owczy pęd i dostawać na każdym kroku medialnej, zakupowej, czy kredytowej zadyszki. Mniszki i mnisi, to nie dziwolągi. To znak dla rozpędzonego człowieczeństwa, że warto czekać na kogoś Większego” – powiedział. Podkreślił również, że zakonnicy są ludźmi, który dali się uwieść Jezusowi.

Ksiądz biskup senior Antoni Dydycz, podzielił się wspomnieniami z pierwszego spotkania przełożonych zakonnych, których w Roku Świętym 1983 zaprosił do Bazyliki Św. Piotra w Rzymie św. Jan Paweł II. Przerodziło się to następnie w obchodzony w Święto Ofiarowanie Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Eucharystię poprzedziła procesja z relikwiami świętych i błogosławionych założycieli i członków zgromadzeń, aby w ich obecności modlić się o odczytywanie drogi realizacji swych charyzmatów, prosząc ich o wstawiennictwo u Boga. Odbyło się też uroczyste odnowienie ślubów zakonnych i wspólna agapa.

ks. Artur Płachno