ZAPOWIEDŹ: Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Licheniu

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przybędzie do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w najbliższy piątek, 17 października. Przybycie kopii obrazu Czarnej Madonny z Jasnej Góry związane jest z peregrynacją wizerunku po męskich wspólnotach zakonnych  znajdujących się na terenie diecezji włocławskiej.

„Jest to peregrynacja, która  towarzyszy przeżywaniu Roku Życia Zakonnego. Chodzi o to, abyśmy mogli duchowo się otworzyć przez spotkanie z Matką Chrystusa w tajemnicy Jej Jasnogórskiego obrazu, abyśmy się otworzyli na działania Pana Boga w naszym życiu” – wyjaśnił ks. Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik licheńskiego Sanktuarium.

Obraz przybędzie do Lichenia w najbliższy piątek, 17 października. O godz. 15:00 w licheńskiej bazylice zostanie odprawiona Msza św. konwentualna, która zgromadzi wszystkich domowników licheńskiego klasztoru Zgromadzenia Księży Marianów. O godz. 18:00 księża i bracia marianie, wspólnie z licheńskimi parafianami i pielgrzymami, modlić się będą podczas różańca w bazylice. Następnie obraz zostanie przeniesiony do kaplicy domu zakonnego, gdzie rozpocznie się dzień skupienia wokół tajemnicy obrazu Jasnogórskiego. Rozważania podczas modlitwy poprowadzi mariolog, ks. dr Adam Stankiewicz MIC, dyrektor mariańskiego Wydawnictwa PRO MIC z Warszawy.

W niedzielę, 19 października, obraz zostanie przekazany oo. Misjonarzom Świętej Rodziny z pobliskiego Kazimierza Biskupiego.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium