Home Wiadomości Nowy Zarząd Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny

Nowy Zarząd Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny

Redakcja

Od lewej: Ks. Piotr Gałązka MSF – III Asystent, Ks. Edmund Jan Michalski MSF - Przełożony Generalny, Ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF - Przełożonym Prowincjalny, Ks. Robert Ciżewski MSF - Wikariusz Prowincjalny i I. Asystent, Ks. Piotr Krupa MSF – II Asystent.W dniach 11-14 kwietnia 2016 r. w domu rekolekcyjnym w Bąblinie odbyła się Kapituła Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny pod hasłem: Misjonarze Świętej Rodziny – Wspólnota życia, wiary, wzajemnego szacunku i służby Ewangelii.

Kapituła Prowincjalna postawiła sobie za cel przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji Prowincji, określenie perspektyw na przyszłość, wybór nowego Zarządu Prowincjalnego. Zaproszony gość, Ks. Egon Färber MSF – Prowincjał Niemieckiej Prowincji MSF, wygłosił konferencję pt.: Kierunki rozwoju Polskiej Prowincji MSF – perspektywy i wyzwania”.

W Kapitule Prowincjalnej uczestniczyło 58 Współbraci, należących do Polskiej Prowincji, a przedstawicielem Zarządu Generalnego z Rzymu był Przełożony Generalny Ks. Edmund Jan Michalski MSF.

W dniu 13.04.2016 r. w czasie obrad Kapituły Przełożonym Prowincjalnym Polskiej Prowincji wybrany został na drugą kadencję Ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF. Kapituła dokonała także wyboru nowego Zarządu Prowincjalnego, w skład którego weszli: Wikariusz Prowincjalny i I. Asystent Ks. Robert Ciżewski MSF, II. Asystent Ks. Piotr Krupa MSF – i III. Asystent Ks. Piotr Gałązka MSF. Nowy Zarząd Prowincjalny obejmie urzędowanie w dniu 02.05.2016 r.

Przełożony Prowincjalny Ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF urodził się 24.04.1972 r. Do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny wstąpił 1991 r., a pierwszą profesję zakonną złożył 08.09.1992 r. w Bąblinie, zaś święcenia kapłańskie przyjął 20.06.1998 r. w Kazimierzu Biskupim. Po święceniach pracował w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczytnej, następnie w 2001 r. decyzją władz zakonnych został skierowany na studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 2005 r. obroną pracy doktorskiej. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Na swoim koncie ma wiele książek i publikacji naukowych. Po ukończeniu studiów pełnił funkcje: socjusza, mistrza nowicjatu, a później ojca duchownego w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim. W 2010 r. wybrany został do Zarządu Prowincjalnego Misjonarzy Świętej Rodziny jako Wiceprowincjał. W 2013 r. wybrany został na 3 lata Przełożonym Prowincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Powtórnie wybranemu Prowincjałowi Ks. dr hab. Adamowi Sobczykowi MSF i całemu nowo wybranemu Zarządowi Prowincjalnemu Współbracia z Polskiej Prowincji MSF składają życzenia Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Św. w podejmowaniu decyzji oraz opieki Świętej Rodziny z Nazaretu, zaś ustępującym Asystentom wyrażają podziękowanie i uznanie za posługę na rzecz Polskiej Prowincji.

Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Sekr. Prow.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda