XIII Kapituła Generalna Misjonarzy Świętej Rodziny

W Rzymie rozpoczęła się XIII Kapituła Generalna Misjonarzy Świętej Rodziny, w której uczestniczy 44 współbraci z 15 prowincji całego świata. Temat Kapituły jest następujący: „Być misjonarzem Świętej Rodziny dzisiaj”. Jako zdanie inspirujące zostało wybrane to z Mt 9.35: „Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.”

Mszy św., rozpoczynającej Kapitułę, przewodniczył Przełożony Generalny – ks. Edmund Jan Michalski MSF. Podczas kazania nawiązał do Patronki dnia – św. Teresy od Dz. Jezus, która szukała swego miejsca w kościele. Powiedział: „Także i my jesteśmy tu, by zapytać siebie: jakie jest moje miejsce, jako misjonarza Świętej Rodziny, w dzisiejszym kościele?”.

W czasie posiedzenia na początku uczestnicy kapituły zostali wprowadzeni w sprawy praktyczne, związane z funkcjonowaniem Kapituły, wysłuchali przemówienia Ks. Generała, otwierającego kapitułę, w czasie którego Ks. Generał przypomniał, w jaki sposób została przygotowana Kapituła Generalna. Przełożony Generalny przedstawił główne punkty, wyzwania, które zostały wybrane, na podstawie przesłanych relacji z poszczególnych prowincji, przez Komisję Przygotowawczą do opracowania w czasie Kapituły:

  • Poznać nasz świat i żyć w nim,
  • Żyć wspólnotowo naszym powołaniem,
  • Odnowić ewangelizację i zdynamizować misje,
  • Nadać priorytet duszpasterstwu młodzieży/powołań i duszpasterstwu rodzin,
  • Przemyśleć na nowo nasze struktury animacji i zarządzania.

Na zakończenie Ks. Generał powiedział: jesteśmy tu, aby podjąć decyzje, słuchając głosu naszych współbraci, którzy oczekują decyzji konkretnych, dających nadzieje, radość i moc dla naszej misji.

Po wystąpieniu Ks. Generała głos zabrała, pomagająca w kształtowaniu przebiegu kapituły, S. Vittoria Castejon, która przedstawiła metodę pracy w czasie Kapituły.

Do soboty 05.10.2013 r. Kapituła będzie słuchała relacji na temat sytuacji 15 prowincji. Każdy Przełożony Prowincjalny przedstawi stan aktualny własnej prowincji, bazując na wcześniej wysłanym raporcie, następnie w grupach dyskusyjnych zostaną omówione najistotniejsze sprawy danej prowincji i przygotowane pytania, na które z kolei odpowiedzą prowincjałowie. W ten sposób uczestnicy Kapituły zostaną zapoznani z sytuacją całego Zgromadzenia i na tej podstawie będą mogli podjąć decyzje na przyszłość, tak by móc być, zgodnie z tematem kapituły, misjonarzami Świętej Rodziny w świecie współczesnym.

Sesje prowadzone są przez dwóch wybranych przez Kapitułę moderatorów: Ks. José Castañon z Prowincji Argentyńskiej i Ks. Mariana Kołodziejczyka z Prowincji Polskiej.
Na Kapitule obecnych jest kilku Polaków: Ks. Edmund Jan Michalski – Przełożony Generalny; z Prowincji Polskiej: Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk, Ks. Marian Kołodziejczyk, Ks. Józef Kulak, Ks. Bogdan Kulik, Ks. Andrzej Tron; spoza Prowincji: Ks. Henryk Sawarski (Prowincjał Malgaski) i Ks. Marek Burzawa (Prowincjał z Chile). Protokolantem na Kapitule jest Ks. Bogdan Mikutra z Prowincji Polskiej.

Za: www.msf.opoka.org.pl