Wybory Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego

Po wyborach przełożonego generalnego (ks. Ryszard Głowacki), wikariusza generalnego (ks. Bogusław Burgat) i jednego z radnych (ks. Zbigniew Kutnik) Kapituła dziś (5 lipca) wybrała pozostałych trzech członków Rady Generalnej: ks. Adama Staszczaka – proboszcza i kustosza sanktuarium NSPJ w Szczecinie, ks. Krzysztofa Olejnika – wiceprowincjała w Wielkiej Brytanii pracującego w Belfaście oraz ks. Jacka Stańka – wiceprowincjała w Niemczech pracującego w Koblencji.

Rada Generalna służy pomocą przełożonemu generalnemu. Jej zgoda jest potrzebna w określonych prawem najważniejszych decyzjach, jakie podejmuje generał zgromadzenia.

Wszystkim wybranym przełożonym i radnym serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego światła i łaski na czas pełnienia funkcji.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.