48 Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych

17 Maj 2019

Temat Konferencji: “Ratuję człowieka, który prosi o pomoc. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w ratowaniu Żydów w okresie II wojny światowej. Problemy badawcze i próba syntezy”. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 maja 2019 r. w Starej Wsi koło Brzozowa w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP (Starowiejskich).

Program Spotkania