Studia z Mariologii w Niepokalanowie

Redakcja

1 Paź 2017

Wydział Teologiczny UKSW jest drugim Wydziałem w Europie (obok rzymskiego „Marianum”), a jedynym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, który kształci studentów i nadaje stopnie: licencjat kanoniczny i doktor teologii w zakresie mariologii.
Ponadto dla szerszego grona prowadzi studia podyplomowe z mariologii.

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy do podjęcia

  • STUDIÓW DOKTORANCKICH Z TEOLOGII W ZAKRESIE MARIOLOGII

Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia magistra teologii
i dyplom licencjata kanonicznego z teologii.

  • STUDIÓW PREDOKTORANCKICH PODYPLOMOWECH Z MARIOLOGII

Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Absolwenci tych studiów mogą kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach doktoranckich.
Po zakończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich zdają egzamin licencjacki, celem uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego z teologii w zakresie mariologii.

  • STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z MARIOLOGII

Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

Zajęcia odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”
w Niepokalanowie

Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób pracujących i na co dzień zaangażowanych
w różnorodną działalność w kraju i za granicą, studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – cztery (tygodniowe) zjazdy dydaktyczno-egzaminacyjne w ciągu roku. Studenci mogą korzystać z zakwaterowania i posiłków podczas zjazdów w Domu Rekolekcyjnym
w Niepokalanowie. Mają również dostęp do bogatej w cenne zbiory Biblioteki Mariologicznej. Dzięki tak dogodnym warunkom „Kolbianum” cieszy się coraz większą popularnością. Studia podejmują tu księża, kustosze sanktuariów maryjnych, zakonnicy, siostry zakonne oraz osoby świeckie z kraju i zagranicy.

 

Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji:

www.kolbianum.franciszkanie.pl

Sekretariat Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”

tel. 664 158 928 (pn.-pt. w godz. 8.00 – 16.00)

e-mail: [email protected]

Za: Monika Adaszkiewicz
Sekretariat Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum”
w Niepokalanowie