Rekolekcje Lectio Divina dla kobiet konsekrowanych w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

28 Paź 2018

Zapraszamy osoby konsekrowane do wzięcia udziału w rekolekcjach Lectio divina, które będą odbywały się w naszym ośrodku w roku 2018.

Terminy i tematy:

28 X – 4 XI 2018 Matka w Duchu

Córka Miłosiernego stając się oblubienicą Zmartwychwstałego otrzymuje szczególne powołanie do duchowego macierzyństwa. Rekolekcje są próbą przybliżenia w świetle Bożego Słowa tajemnicy przekazywania Życia, które swe źródło ma w Ojcu, przynoszone przez Ducha Świętego. Biblijna niewiasta, stając się zdolną zawrzeć w sobie Nieogarnionego, może odtąd rodzić Go dla świata. Historie kobiet o szczególnej macierzyńskiej dyspozycyjności wobec Parakleta mają pomóc rekolektantkom w rozpoznaniu i realizacji charyzmatu płodności, aby w nim mogły doświadczyć pełni kobiecości i jednocześnie przyczyniać się do objawiania światu Kościoła jako Matki.

Rekolekcje będą odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym Totus Tuus
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
, adres 34-210 Zembrzyce 503.

Kontakt i zapisy: tel. 734 165 929, e-mail: [email protected], więcej szczegółów i informacji na stronie www.totus-tuus.com.pl/rekolekcje/