UPJPII: Psychoterapia osób duchownych i zakonnych

Redakcja

9 Mar 2018

piątek 9 marca 2018 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, aula, ul. Bernardyńska 3

organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademia Ignatianum w Krakowie

 

KONFERENCJA:

Psychoterapia osób duchownych i zakonnych

 

8.30 – 8.58 OTWARCIE KONFERENCJI

JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr Jacek Prusak SJ, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie

ks. dr hab. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJP2

 

8.58 – 9.00 DWA SŁOWA O STRUKTURZE KONFERENCJI

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJP2

9.00 – 10.00 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY + dyskusja – moderator: ks. dr Marcin Cholewa (UPJPII)

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJPII:
Psychoterapia osób duchownych i zakonnych – wyzwania i trudności

10.00 – 10.30 DWUGŁOS (prawnik vs psychoterapeuta) + dyskusja – moderator: dr hab. n med. Maciej Pilecki (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

ks. dr hab. Piotr Kroczek , prof. UPJPII
Papież na kozetce czyli o tym jak zmieniało się stanowisko Kościoła wobec psychoterapii duchownych

prof. zw. dr hab. Bogdan de Barbaro (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Freud w konfesjonale czyli o tym jak zmieniała się psychoterapia

10.30 – 11.30 DWUGŁOS (instytucja kościelna vs szpital publiczny) +dyskusja – moderator: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

dr Dorota Przygrodzka (Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO w Warszawie)
Psychoterapia grupowa osób konsekrowanych – specyfika kwalifikacji i procesu grupowego

dr Mira Jawor, dr Anna Pastuszak-Draxler (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
Trudności w psychoterapii grupowej sióstr zakonnych w oddziale dziennym

11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00 – 12.30 DWUGŁOS (psychiatra vs duchowny)

+dyskusja – moderator: ks. dr Jacek Prusak

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum):
Depresja u osób duchownych – między psychoterapią, a farmakoterapią i elektrowstrząsami

o. Tadeusz Florek OCD (Karmelitański Instytut Duchowości, Szkoła Formatorów przy Akademii Ignatianum)
Ciemna noc duszy – między mistyką, a psychoterapią

12.30 – 13.30 PRZERWA OBIADOWA

13.30 – 15.00 DEBATA OKSFORDZKA: Czy psychoterapia niszczy powołanie?

Debatanci: Grzegorz Babiarz, Bohdan de Barbaro, Marcin Cholewa, Dominika Dudek, Ireneusz Dziasek, Tadeusz Florek OCD, Tomasz Franc OP, Mira Jawor, Piotr Kroczek, Ewa Kusz, Jarosław Liebersbach CSsR, Grzegorz Pomorski SDS, Roman Pracki, Jacek Prusak SJ

Sekretarz debaty: Paweł Szemraj TDS

Prowadzenie: Krzysztof Krajewski-Siuda

15.00-16.00 DWUGŁOS (dominikanin vs jezuita) + dyskusja – moderator: dr Roman Pracki (pastor luterański)

o. Tomasz Franc OP (Szpital im. dra Babińskiego, Kraków; Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej):
Kształtowanie się tożsamości duchownego. Kryzys i wzrost.

ks. dr Jacek Prusak SJ (Ignatianum, Kraków)
Rozwój psychoseksualny duchownych w świetle badań i praktyki terapeutycznej

16.00 – 17.00 DWUGŁOS (diagnostyka na dwóch poziomach: seksualność vs duchowość) + dyskusja – moderator: ks. dr hab. Grzegorz Godawa

Ewa Kusz (Katowice): Nadużycia seksualne – diagnostyka (plus profilaktyka i leczenie)

ks. dr Grzegorz Babiarz (Kraków): Psychologiczne i psychoterapeutyczne możliwości zweryfikowania dojrzałego aktu wiary

17.00 – 17.30 STUDIUM PRZYPADKU

dr Roman Pracki (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, Kraków): Józef i jego rodzina

 

17.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

ks. dr Marcin Cholewa