Kraków – Łagiewniki: rekolekcje dla kapłanów prowadzone przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS

27 Sty 2019

Zaproszenie na rekolekcje dla kapłanów, które w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzi ks. Krzysztof Wons SDS:   

Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim (Dz. 1521) – taką obietnicę skierowaną do kapłanów zapisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna. Jezus dał jej poznać, jak cenni są dla Niego i jak wielkim darem zostali obdarzeni – Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz (Dz. 531). 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wszystkich kapłanów, którzy pragną bliżej poznać i głębiej doświadczyć prawdy o Miłosierdziu Bożym. W tajemnicę miłosierdzia Jezusa wobec powołanych ukazaną na kartach Ewangelii wprowadzi uczestników ks. Krzysztof Wons SDS, natomiast s. Elżbieta Siepak ZMBM przybliży rolę i godność kapłana opisaną w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.