IV Sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego „Psalmy – Poezja czy Modlitwa?”

6 Lis 2018

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu zaprasza na IV sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego „Psalmy – poezja czy modlitwa?”, które odbędzie się 6 listopada 2018 r. w Sali Petrus w nowej części klasztoru. Refleksja podjęta podczas sympozjum będzie miała nie tylko charakter teologiczno-biblijny. Nie zabraknie odniesień do literaturoznawstwa, antropologii, teorii przekładu, judaistyki i kulturoznawstwa. Psalmy to żywa księga kształtująca nieprzerwanie naszą kulturę i religijność.

Sympozja im. o. Augustyna Jankowskiego są inicjatywą Opactwa Benedyktynów w Tyńcu służącą upamiętnieniu postaci tego polskiego biblisty i wieloletniego redaktora naukowego Biblii Tysiąclecia. Sympozja tworzą okazję do otwartej dyskusji nad różnorodnymi aspektami współczesnej teologii i humanistyki.

Zaproszeni goście:
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW)
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ)
o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki
ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII)
ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
ks. dr Tomasz Bąk (KUL)
dr Marcin Majewski (UPJPII)

Sympozjum odbędzie się 6 listopada 2018 r. w Sali Petrus Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Początek o 9:30. Wstęp wolny.

Za: opactwotynieckie.pl