Kraków. O liturgii u franciszkanów

21 Lis 2018

Liturgia: Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie – taki tytuł nosi cykl trzech wykładów, które będą miały miejsce w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie. To spotkania dla wszystkich pragnących zgłębiać tajemnice liturgii.

Wykłady wygłosi o. mgr lic Marcin Drąg OFMConv. Ich treścią będzie głębia zawarta w słowach rozpoczynających doksologię: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy zagłębią się w liturgię jako celebrację sprawowaną przez Chrystusa, liturgię jako modlitwę razem z Chrystusem i liturgię jako życie w Chrystusie. Organizatorzy pragną, by wykłady te były początkiem regularnych spotkań osób, którym w sposób szczególny zależy na pogłębianiu rozumienia i przeżywania liturgii.

Udział w wykładach jest bezpłatny i otwarty dla każdego. Każde ze spotkań rozpocznie się po Mszy Świętej 19:00 w sali św. Eligiusza (w krużgankach klasztornych).

Tematyka poszczególnych spotkań:

  • 7 listopada: Liturgia – Celebracja przez Chrystusa
  • 14 listopada: Liturgia – Modlitwa z Chrystusem
  • 21 listopada: Liturgia – Życie w Chrystusie

Za: www.franciszkanie.pl