Sympozjum: Bernard Häring CSsR – prekursor nowej teologii moralnej

10 Lis 2018

Zapraszamy na sympozjum naukowe „Bernard Häring CSsR – prekursor nowej teologii moralnej” – w Krakowie, 10 listopada 2018 r. (sobota) o godz. 9.00. Szczegóły na stronie internetowej: www.redemptor.pl

O. prof. Bernard Häring CSsR (1912 – 1998) wywarł wielki wpływ na rozwój teologii moralnej w drugiej połowie XX w. Uznaje się go jako jednego z pierwszych, którzy szukali dróg odnowy teologii moralnej.

Sympozjum organizują: Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie, Polskie Towarzystwo Teologiczne – Oddział w Tuchowie oraz Wydawnictwo i Kwartalnik „Homo Dei” w Krakowie. Zostanie połączone z wręczeniem nagród Wydawnictwa Homo Dei – Pro Redemptione 2018.

WIĘCEJ: O. prof. Bernard Häring CSsR – teolog moralista

WIĘCEJ: Franciszek: o. Bernard Häring szukał nowych dróg dla rozkwitu teologii moralnej

WIĘCEJ: Nagrody Pro Redemptione 2017

Za: www.redemptor.pl